Министерство на регионалното развитие и благоустройството
София, ул."Св.св. Кирил и Методий" 17-19, тел.83 841, телекс 22182bg, факс 987 25 17
Геозащита Перник

Свлачища списък

Свлачище Местоположение Дата на регистрация Карта Изследвания Приложения
KNL 48.68789-07 АМ „Струма” при km 330+600 /изместено трасе/, гр. Дупница 17.03.2015 карта
01.12.2016
2
KNL 48.68789-08 АМ "Струма" от km 325+110 до 325+680, гр. Дупница 22.04.2015 карта
22.04.2015
25.11.2015
3
KNL 48.80491-01 с. Червен брег 22.02.1982 карта
12.08.2010
06.11.2014
30.01.2013
30.11.2007
26.06.2020
7
KRZ 02.00607-01 гр. Ардино, ул. "Митко Палаузов" 07.04.1998 карта
08.07.1998
1
KRZ 02.00607-02 гр. Ардино, кв. "Морава", ПИ 00607.11.120 21.04.2006 карта
26.03.2015
21.04.2006
12.05.2016
05.08.2019
29.03.2023
6
KRZ 02.07747-01 с. Бял извор, мах. "Сара" 26.03.2015 карта
26.03.2015
28.11.2016
04.02.2021
3
KRZ 02.07925-01 с. Богатино 08.04.2015 карта
08.04.2015
11.10.2018
3
KRZ 02.15607-01 с. Голобрад, път /III-8653 Кобиляне - Брезен - Боровица/ - Голобрад при km 1+500 20.04.2006 карта
08.04.2015
20.04.2006
18.07.2017
10.10.2019
4
KRZ 02.16910-01 с. Горно Прахово, път KRZ 1008 /III-8653 Кобиляне - Брезен/ - Богатино - Млечино - Горно Прахово - Долно Прахово 08.04.2015 карта
08.04.2015
29.11.2016
11.05.2020
3
KRZ 02.16910-02 с. Горно Прахово, мах. "Шума" № 67 08.04.2015 карта
08.04.2015
18.07.2017
05.08.2019
11.05.2020
6
KRZ 02.18321-01 с. Гърбище, мах. "Звезда" 26.03.2015 карта
26.03.2015
01.04.2019
27.07.2020
5
KRZ 02.24788-01 с. Дядовци, път KRZ 1005 /ІІІ-865/ – Ардино – Дядовци – мест. „Дяволски мост” 14.04.2014 карта
14.04.2014
11.05.2020
25.08.2021
29.03.2023
6
KRZ 02.43270-01 с. Ленище, път III-865 Ардино - Кърджали при km 38+900 26.03.2015 карта
26.03.2015
21.05.2020
25.08.2021
6
KRZ 02.44584-01 с. Любино, път KRZ 2006 /III-8653, Боровица – Сполука/ – мах. „Долна Сполука” – Любино – Латинка, мест. “Хладилната пещера” 11.04.2022 карта
11.04.2022
29.03.2023
4
KRZ 02.55124-01 с. Падина, мах. "Стара Падина" 26.03.2015 карта
26.03.2015
01.04.2019
29.07.2020
04.02.2021
7
KRZ 02.55124-02 с. Падина, път III-8652 /п.к. Стояново - Ардино/ - Бял извор - Падина - Неделино - /Мадан - Златоград/ от km 7+570 до km 7+766 13.08.2015 карта
13.08.2015
21.05.2020
23.03.2022
6
KRZ 02.63402-01 с. Русалско, път KRZ 2009 /III-8653 Кобиляне - Брезен - Боровица - Сполука/ - Русалско при km 26+300 20.04.2006 карта
20.04.2006
29.03.2023
3
KRZ 02.69518-01 с. Стояново, мах. "Паспал" 20.04.2006 карта
20.04.2006
1
KRZ 02.77116-01 с. Брезен, път III-8653 Кобиляне – Брезен – Боровица – Сполука при km 4+983 08.04.2015 карта
08.04.2015
21.05.2020
4
KRZ 02.80176-01 с. Боровица, мах. "Любицево" 14.03.1998 карта
12.07.1998
1