Министерство на регионалното развитие и благоустройството
София, ул."Св.св. Кирил и Методий" 17-19, тел.83 841, телекс 22182bg, факс 987 25 17
Геозащита Перник

Преглед на свлачище

KRZ 02.16910-02

718 | Редактиране

Основни данни
April 8, 2015
KRZ 02.16910-02
KRZ 02.16910-02
с. Горно Прахово, мах. "Шума" № 67

Географски данни
25.163464
41.646179
750.00000
К-5-41

Структура, механизъм и възраст
асеквентно
детрузивно
съвременно

Терен на който се проявява
планински склон
по карта
40-45
север

Допълнителна информация

Допълнителна информация:

Литература:

Начало на режимните наблюдения:

April 8, 2015
Изследвания
KRZ 02.16910-02 April 8, 2015
KRZ 02.16910-02 July 18, 2017
KRZ 02.16910-02 Aug. 5, 2019
KRZ 02.16910-02 May 11, 2020

Ако желаете да добавите трябва да сте регистриран потребител Регистрация и да сте в системата Вход

Приложения
KRZ 02.16910-02/ST_KRZ_Ardino_GornoPrahovo-Shuma_04.2015.pdf Становище
KRZ 02.16910-02/SIT_KRZ_Ardino_Gorno Prahovo-Shuma_2015.pdf Ситуация
KRZ 02.16910-02/IGO_KRZ_Ardino_GornoPrahovo-Shuma_2017.pdf ИГО
KRZ 02.16910-02/SIT_KRZ_Ardino_GornoPrahovo-mahShuma67-2019.pdf Ситуация
KRZ 02.16910-02/IGO_KRZ_Ardino_GornoPrahovo-mShuma67_2019.pdf ИГО
KRZ 02.16910-02/IGO_KRZ_Ardino_GornoPrahovo-mShuma67_2020.pdf ИГО

Ако желаете да добавите трябва да сте регистриран потребител Регистрация и да сте в системата Вход