Министерство на регионалното развитие и благоустройството
София, ул."Св.св. Кирил и Методий" 17-19, тел.83 841, телекс 22182bg, факс 987 25 17
Геозащита Перник

Преглед на свлачище

KRZ 02.24788-01

573 | Редактиране

Основни данни
April 14, 2014
KRZ 02.24788-01
KRZ 02.24788-01
с. Дядовци, път KRZ 1005 /ІІІ-865/ – Ардино – Дядовци – мест. „Дяволски мост”

Географски данни
25.1394533
41.6085967
590.00000
К-9-58

Структура, механизъм и възраст
друго
делапсивно
съвременно

Терен на който се проявява
речен склон
по карта
45
север

Допълнителна информация

Допълнителна информация:

Литература:

Начало на режимните наблюдения:

April 14, 2014
Изследвания
KRZ 02.24788-01 April 14, 2014
KRZ 02.24788-01 May 11, 2020
KRZ 02.24788-01 Aug. 25, 2021
KRZ 02.24788-01 March 29, 2023

Ако желаете да добавите трябва да сте регистриран потребител Регистрация и да сте в системата Вход

Приложения
KRZ 02.24788-01/Pat_Diavolski most_2014.pdf None Становище
KRZ 02.24788-01/ST_KRZ_Ardino_Diadovtsi_KRZ1005_2020.pdf Становище
KRZ 02.24788-01/SIT_KRZ_Ardino_Diadovtsi_KRZ1005_2020.pdf Ситуация
KRZ 02.24788-01/IGO_KRZ_Ardino_Diadovtsi_KRZ1005_2021.pdf ИГО
KRZ 02.24788-01/SIT_KRZ_Ardino_Diadovtsi_KRZ1005-DiavolskiMost_KAIS2000_2022.pdf Ситуация
KRZ 02.24788-01/ST_KRZ_Ardino_Diadovtsi_KRZ1005_2023.pdf Становище

Ако желаете да добавите трябва да сте регистриран потребител Регистрация и да сте в системата Вход