Министерство на регионалното развитие и благоустройството
София, ул."Св.св. Кирил и Методий" 17-19, тел.83 841, телекс 22182bg, факс 987 25 17
Геозащита Перник

Преглед на свлачище

KRZ 02.00607-02

652 | Редактиране

Основни данни
April 21, 2006
KRZ 02.00607-02
KRZ 02.00607-02
гр. Ардино, кв. "Морава", ПИ 00607.11.120

Географски данни
25.1273387
41.5901166
725.00000
K-5-41

Структура, механизъм и възраст
асеквентно
детрузивно
съвременно

Терен на който се проявява
планински склон
по карта
15
югоизток

Допълнителна информация

Допълнителна информация:

Литература:

Начало на режимните наблюдения:

April 21, 2006
Изследвания
KRZ 02.00607-02 March 26, 2015
KRZ 02.00607-02 April 21, 2006
KRZ 02.00607-02 May 12, 2016
KRZ 02.00607-02 Aug. 5, 2019
KRZ 02.00607-02 March 29, 2023

Ако желаете да добавите трябва да сте регистриран потребител Регистрация и да сте в системата Вход

Приложения
KRZ 02.00607-03/ST_KRZ_Ardino-Morava120_03.2015.pdf None Становище
KRZ 02.00607-03/Ardino kv Morava 120.pdf None Ситуация
KRZ 02.00607-02/IGO_KRZ_Ardino-Morava120_2016.pdf ИГО
KRZ 02.00607-02/IGO_KRZ_Ardino-Morava110_2019.pdf ИГО
KRZ 02.00607-02/ST_KRZ_Ardino-kvMorava_2023.pdf Становище
KRZ 02.00607-02/SIT_KRZ_Ardino_kv Morava_PI00607.11.120_KAIS2000_2023.pdf Ситуация

Ако желаете да добавите трябва да сте регистриран потребител Регистрация и да сте в системата Вход