Министерство на регионалното развитие и благоустройството
София, ул."Св.св. Кирил и Методий" 17-19, тел.83 841, телекс 22182bg, факс 987 25 17
Геозащита Перник

Преглед на свлачище

KNL 48.68789-08

734 | Редактиране

Основни данни
April 22, 2015
KNL 48.68789-08
KNL 48.68789-08
АМ "Струма" от km 325+110 до 325+680, гр. Дупница

Географски данни
23.082871
42.282301
690.00000
К-9-33

Структура, механизъм и възраст
асеквентно
делапсивно
съвременно

Терен на който се проявява
изкуствен откос
по карта
25-30
северозапад

Допълнителна информация

Допълнителна информация:

Литература:

Начало на режимните наблюдения:

April 22, 2015
Изследвания
KNL 48.68789-08 April 22, 2015
KNL 48.68789-08 Nov. 25, 2015

Ако желаете да добавите трябва да сте регистриран потребител Регистрация и да сте в системата Вход

Приложения
KNL 48.68789-08/ST_KNL_Dupnitsa_AM Struma-km 325+110_04.2015.pdf Становище
KNL 48.68789-08/SIT_KNL_Dupnitsa_AMStruma-km325+110-325+680_2015.pdf Ситуация
KNL 48.68789-08/PR_KNL_Dupnitsa_AMStruma-km325+100do325+400_12092015.pdf None Предварително разрешение/съгласие на МРРБ

Ако желаете да добавите трябва да сте регистриран потребител Регистрация и да сте в системата Вход