Министерство на регионалното развитие и благоустройството
София, ул."Св.св. Кирил и Методий" 17-19, тел.83 841, телекс 22182bg, факс 987 25 17
Геозащита Перник

Преглед на свлачище

KRZ 02.00607-01

348 | Редактиране

Основни данни
April 7, 1998
KRZ 02.00607-01
KRZ 02.00607-01
гр. Ардино, ул. "Митко Палаузов"

Географски данни
25.1328729
41.5870716
633.00000

Структура, механизъм и възраст
друго
друго
съвременно

Терен на който се проявява
планински склон
по карта
30
изток

Допълнителна информация

Допълнителна информация:

Литература:

Начало на режимните наблюдения:

April 7, 1998
Изследвания
KRZ 02.00607-01 July 8, 1998

Ако желаете да добавите трябва да сте регистриран потребител Регистрация и да сте в системата Вход

Приложения
KRZ 02.00607-01/SIT_KRZ_Ardino-ulMitkoPalauzov_2018.pdf Ситуация

Ако желаете да добавите трябва да сте регистриран потребител Регистрация и да сте в системата Вход