Министерство на регионалното развитие и благоустройството
София, ул."Св.св. Кирил и Методий" 17-19, тел.83 841, телекс 22182bg, факс 987 25 17
Геозащита Перник

Преглед на свлачище

KRZ 02.15607-01

366 | Редактиране

Основни данни
April 20, 2006
KRZ 02.15607-01
KRZ 02.15607-01
с. Голобрад, път /III-8653 Кобиляне - Брезен - Боровица/ - Голобрад при km 1+500

Географски данни
25.234574
41.649643
545.00000
К-5-41

Структура, механизъм и възраст
асеквентно
детрузивно
съвременно

Терен на който се проявява
планински склон
по карта
30
юг

Допълнителна информация

Допълнителна информация:

Литература:

Начало на режимните наблюдения:

April 20, 2006
Изследвания
KRZ 02.15607-01 April 8, 2015
KRZ 02.15607-01 April 20, 2006
KRZ 02.15607-01 July 18, 2017
KRZ 02.15607-01 Oct. 10, 2019

Ако желаете да добавите трябва да сте регистриран потребител Регистрация и да сте в системата Вход

Приложения
KRZ 02.15607-01/ST_KRZ_Ardino_Golobrad-pat-km1+500_04.2015.pdf None Становище
KRZ 02.15607-01/pat III-8653 Boroviza-Golobrad km 1+500.pdf None Ситуация
KRZ 02.15607-01/IGO_KRZ_Ardino_Golobrad-pat-km1+500_2017.pdf ИГО
KRZ 02.15607-01/ST_KRZ_Ardino_Golobrad-pat-km1+500_2019.pdf Становище

Ако желаете да добавите трябва да сте регистриран потребител Регистрация и да сте в системата Вход