Министерство на регионалното развитие и благоустройството
София, ул."Св.св. Кирил и Методий" 17-19, тел.83 841, телекс 22182bg, факс 987 25 17
Геозащита Перник

Свлачища списък

Свлачище Местоположение Дата на регистрация Карта Изследвания Приложения
SOF 46.68134-19-02 гр. София, мест. “Корията”, кв. “Филиповци” 28.09.2009 карта
08.06.2010
08.11.2012
1
SOF 46.68134-19-03 гр. София, кв. “Филиповци”, откос на р. Шеовица 23.02.2016 карта
23.02.2016
13.07.2018
15.07.2019
4
SOF 46.68134-22-01 гр. София, рудник „Кремиковци” 27.11.2012 карта
12.08.2014
27.11.2012
05.10.2020
4
SZR 07.53134-01 с. Обручище 17.08.2015 карта
17.08.2015
07.12.2016
2
SZR 22.67341-01 с. Сливито, път SZR 3085 /III-5007/ - Ветрен - Сливито при km 5+500 31.08.2016 карта
31.08.2016
08.06.2017
2