Министерство на регионалното развитие и благоустройството
София, ул."Св.св. Кирил и Методий" 17-19, тел.83 841, телекс 22182bg, факс 987 25 17
Геозащита Перник

Преглед на свлачище

SOF 46.68134-19-01

249 | Редактиране

Основни данни
Oct. 22, 1985
SOF 46.68134-19-01
SOF 46.68134-19-01
гр. София, мест. “Кутлина”, кв. “Филиповци”

Географски данни
23.218959
42.720975
540.00000
К-9-24

Структура, механизъм и възраст
друго
детрузивно
съвременно

Терен на който се проявява
планински склон
по карта
8-10
запад

Допълнителна информация

Допълнителна информация:

Литература:

Начало на режимните наблюдения:

Oct. 22, 1985
Изследвания
SOF 46.68134-19-01 June 17, 2010
SOF 46.68134-19-01 Nov. 8, 2012

Ако желаете да добавите трябва да сте регистриран потребител Регистрация и да сте в системата Вход

Приложения
SOF 46.68134-19-01/SIT_SOF_SO_Sofia_r-nLulin_Filipovtsi-mKutlina_2018.pdf Ситуация
SOF 46.68134-19-01/PR_SOF_r-nLulin_kvFilipovtsi-mKutlina_kv7-UPI-XIII_06022009.pdf None Предварително разрешение/съгласие на МРРБ за УПИ XIII, кв. 7 в мест. "Кутлина"

Ако желаете да добавите трябва да сте регистриран потребител Регистрация и да сте в системата Вход