Министерство на регионалното развитие и благоустройството
София, ул."Св.св. Кирил и Методий" 17-19, тел.83 841, телекс 22182bg, факс 987 25 17
Геозащита Перник

Преглед на свлачище

SOF 46.68134-07-01

247 | Редактиране

Основни данни
Feb. 12, 2002
SOF 46.68134-07-01
SOF 46.68134-07-01
гр. София, ул.”Марко Бочар”, бл. 49, кв. “Редута”

Географски данни
23.3697926
42.6878516
560.00000
К-9-24

Структура, механизъм и възраст
друго
друго
съвременно

Терен на който се проявява
планински склон
по карта
25-30
североизток

Допълнителна информация

Допълнителна информация:

Литература:

Начало на режимните наблюдения:

Feb. 12, 2002
Изследвания
SOF 46.68134-07-01 Oct. 9, 2006
SOF 46.68134-07-01 March 26, 2021

Ако желаете да добавите трябва да сте регистриран потребител Регистрация и да сте в системата Вход

Приложения
SOF 46.68134-07-01/SIT_SOF_SO_Sofia-kvReduta-ulMarkoBochar-bl49_2019.pdf Ситуация
SOF 46.68134-07-01/IGO_SOF_SO_r-nSlatina_Sofia-kvReduta-ulMarkoBochar-bl49_2021.pdf ИГО
SOF 46.68134-07-01/SIT_SOF_SO_r-nSlatina_Sofia-kvReduta-ulMarkoBochar-bl49_2021.pdf Ситуация

Ако желаете да добавите трябва да сте регистриран потребител Регистрация и да сте в системата Вход