Министерство на регионалното развитие и благоустройството
София, ул."Св.св. Кирил и Методий" 17-19, тел.83 841, телекс 22182bg, факс 987 25 17
Геозащита Перник

Преглед на свлачище

SOF 46.68134-02-01

403 | Редактиране

Основни данни
Feb. 7, 1992
SOF 46.68134-02-01
SOF 46.68134-02-01
гр. София, автобусен гараж “Земляне”

Географски данни
23.2794886
42.6810272
580.00000
К-9-24

Структура, механизъм и възраст
друго
детрузивно
съвременно

Терен на който се проявява
планински склон
по карта
35-40
северозапад

Допълнителна информация

Допълнителна информация:

Литература:

Начало на режимните наблюдения:

Feb. 7, 1992
Изследвания
SOF 46.68134-02-01 Sept. 12, 2003

Ако желаете да добавите трябва да сте регистриран потребител Регистрация и да сте в системата Вход

Приложения
SOF 46.68134-02-01/SIT_SOF_SO_Sofia_r-nKrasnoSelo_AvtobusenGarazhZemliane_2019.pdf Ситуация

Ако желаете да добавите трябва да сте регистриран потребител Регистрация и да сте в системата Вход