Министерство на регионалното развитие и благоустройството
София, ул."Св.св. Кирил и Методий" 17-19, тел.83 841, телекс 22182bg, факс 987 25 17
Геозащита Перник

Преглед на свлачище

SOF 46.46721-03

150057 | Редактиране

Основни данни
June 21, 2021
SOF 46.46721-03
SOF 46.46721-03
с. Мало Бучино, продължение на ул. "Демокрация"

Географски данни
23.1582349301
42.6876433233
750.00000

Структура, механизъм и възраст
асеквентно
детрузивно
съвременно

Терен на който се проявява
планински склон
по карта
10
северозапад

Допълнителна информация

Допълнителна информация:

Литература:

Начало на режимните наблюдения:

June 21, 2021
Изследвания
SOF 46.46721-03 June 21, 2021
SOF 46.46721-03 April 6, 2022

Ако желаете да добавите трябва да сте регистриран потребител Регистрация и да сте в системата Вход

Приложения
SOF 46.46721-03/ST_SOF_SO_r-nOvchaKupel_MaloBuchino-ulDemokratsia_2021.pdf Становище
SOF 46.46721-03/SIT_SOF_SO_r-nOvchaKupel_MaloBuchino-ulDemokratsia_2021.pdf Ситуация М 1:5000
SOF 46.46721-03/SIT_SOF_SO_r-nOvchaKupel_MaloBuchino-ulDemokratsia_М2000_2021.pdf Ситуация М 1:2000
SOF 46.46721-03/IGO_SOF_SO_r-nOvchaKupel_MaloBuchino-ulDemokratsia_2022.pdf ИГО

Ако желаете да добавите трябва да сте регистриран потребител Регистрация и да сте в системата Вход