Министерство на регионалното развитие и благоустройството
София, ул."Св.св. Кирил и Методий" 17-19, тел.83 841, телекс 22182bg, факс 987 25 17
Геозащита Перник

Свлачища списък

Свлачище Местоположение Дата на регистрация Карта Изследвания Приложения
BLG 11.20585-02 с. Делчево, път BLG 3097 /ІІІ-198/ Гоце Делчев - Делчево от km 4+203 до 4+245 31.07.2013 карта
31.07.2013
01.09.2015
19.05.2017
04.11.2022
4
BLG 11.21680-01 с. Добротино, водоем „Добротино 1” 12.11.2004 карта
12.11.2004
1
BLG 11.21680-02 с. Добротино, водоем „Добротино 2” 03.12.2004 карта
03.12.2004
1
BLG 13.16763-01 с. Горно Дряново, път BLG 1112 /III-1905 Марчево - Гърмен/ - Лещен - Горно Дряново - Ковачевица № 1 01.09.2015 карта
01.09.2015
24.09.2019
03.11.2022
4
BLG 13.16763-02 с. Горно Дряново, път BLG 1112 /III-1905 Марчево - Гърмен/ - Лещен - Горно Дряново - Ковачевица № 2 01.09.2015 карта
01.09.2015
28.11.2016
08.07.2021
3
BLG 13.16763-03 с. Горно Дряново, път BLG 1112 /III-1905 Марчево - Гърмен/ - Лещен - Горно Дряново - Ковачевица № 3 30.10.2017 карта
30.10.2017
27.07.2018
24.09.2019
4
BLG 13.43606-01 с. Лещен, път BLG 1112 /III-1905, Гърмен/ - Лещен - Горно Дряново - Ковачевица 02.12.2004 карта
07.09.2006
08.07.2021
2
BLG 13.53326-01 с. Огняново, кв. 46 /под църквата/ 10.10.1996 карта
21.09.2005
20.02.1998
1
BLG 13.62640-01 с. Рибново, кв. 34 14.04.1986 карта
28.11.1986
1
BLG 13.62640-02 с. Рибново, кв. 41 и 46 26.03.2013 карта
26.03.2013
14.04.2020
2
BLG 28.14492-01 гр. Кресна, кв. „Моравска” 30.04.2010 карта
02.07.2010
28.11.2016
1
BLG 28.39699-01 с. Стара Кресна, път BLG 2130 /I-1 Симитли - Кресна/ - Стара Кресна - Ощава 02.07.2010 карта
02.07.2010
28.11.2016
1
BLG 33.14581-01 с. Гега 26.09.1988 карта
08.12.2010
1
BLG 33.21885-01 с. Долене, път BLG 3173 Кладенци - Долене при km 5+000 20.03.2015 карта
20.03.2015
28.11.2016
05.10.2021
3
BLG 33.22246-01 с. Долна Рибница, път BLG 2171 /BLG 2169 Първомай - Маркови кладенци/ - Мендово - Долна Рибница - Право бърдо при km 4+100 10.03.1999 карта
20.08.1999
05.10.2021
3
BLG 33.56126-01 гр. Петрич, ул. „Беласица”, кв. 115 23.07.1998 карта
11.05.2001
1
BLG 33.56126-02 гр. Петрич, ул. „Беласица”, кв. 104 11.11.2004 карта
13.12.2004
1
BLG 33.56126-03 гр. Петрич, ул. „Св. София” и ул . "Св. Георги", кв. 232 11.11.2004 карта
10.12.2003
11.08.2000
1
BLG 33.56126-04 гр. Петрич, ул. "Св. София" № 3, кв. 233, ПИ 56126.602.2936 02.04.2013 карта
02.04.2013
28.11.2016
05.10.2021
4
BLG 33.56126-05 гр. Петрич, път BLG 3165 /BLG 3164 Петрич - Беласица/ - х. Беласица при km 4+000 20.03.2015 карта
20.03.2015
24.07.2018
3