Министерство на регионалното развитие и благоустройството
София, ул."Св.св. Кирил и Методий" 17-19, тел.83 841, телекс 22182bg, факс 987 25 17
Геозащита Перник

Преглед на свлачище

BLG 11.20585-02

557 | Редактиране

Основни данни
July 31, 2013
BLG 11.20585-02
BLG 11.20585-02
с. Делчево, път BLG 3097 /ІІІ-198/ Гоце Делчев - Делчево от km 4+203 до 4+245

Географски данни
23.7055697
41.5649793
740.00000
К-9-65

Структура, механизъм и възраст
друго
детрузивно
съвременно

Терен на който се проявява
планински склон
по карта
30-40
североизток

Допълнителна информация

Допълнителна информация:

Литература:

Начало на режимните наблюдения:

July 31, 2013
Изследвания
BLG 11.20585-02 July 31, 2013
BLG 11.20585-02 Sept. 1, 2015
BLG 11.20585-02 May 19, 2017
BLG 11.20585-02 Nov. 4, 2022

Ако желаете да добавите трябва да сте регистриран потребител Регистрация и да сте в системата Вход

Приложения
BLG 11.20585-02/Pat G.Delchev_Delchevo.pdf None Инженерногеоложки обследвания
BLG 11.20585-02/pat Goze Delchev-Delchevo km 4+203_4+245.pdf None Ситуация
BLG 11.20585-02/IGO_BLG_Pat G.Delchev_Delchevo_09.2015.pdf ИГО Инженерногеоложки обследвания
BLG 11.20585-02/ST_BLG_GotseDelchev_Delchevo_BLG3097-km4+203-4+245_2022.pdf Становище

Ако желаете да добавите трябва да сте регистриран потребител Регистрация и да сте в системата Вход