Министерство на регионалното развитие и благоустройството
София, ул."Св.св. Кирил и Методий" 17-19, тел.83 841, телекс 22182bg, факс 987 25 17
Геозащита Перник

Преглед на свлачище

BLG 33.22246-01

364 | Редактиране

Основни данни
March 10, 1999
BLG 33.22246-01
BLG 33.22246-01
с. Долна Рибница, път BLG 2171 /BLG 2169 Първомай - Маркови кладенци/ - Мендово - Долна Рибница - Право бърдо при km 4+100

Географски данни
23.0959799191
41.4467745694
600.00000
К-9-63

Структура, механизъм и възраст
друго
друго
съвременно

Терен на който се проявява
планински склон
по карта
50
североизток

Допълнителна информация

Допълнителна информация:

Литература:

Начало на режимните наблюдения:

March 10, 1999
Изследвания
BLG 33.22246-01 Aug. 20, 1999
BLG 33.22246-01 Oct. 5, 2021

Ако желаете да добавите трябва да сте регистриран потребител Регистрация и да сте в системата Вход

Приложения
BLG 33.22246-01/IGO_BLG_Petrich_DolnaRibnitsa_BLG2171-km6+200_2021.pdf ИГО
BLG 33.22246-01/SIT_BLG_Petrich_DolnaRibnitsa_BLG2171-km4+100_ETK_M5000_2021.pdf Ситуация ЕТК в М 1:5000
BLG 33.22246-01/SIT_BLG_Petrich_DolnaRibnitsa_BLG2171-km4+100_KAIS_M2000_2021.pdf Ситуация Извадка от КАИС на АГКК в М 1:2000

Ако желаете да добавите трябва да сте регистриран потребител Регистрация и да сте в системата Вход