Министерство на регионалното развитие и благоустройството
София, ул."Св.св. Кирил и Методий" 17-19, тел.83 841, телекс 22182bg, факс 987 25 17
Геозащита Перник

Преглед на свлачище

BLG 13.16763-02

704 | Редактиране

Основни данни
Sept. 1, 2015
BLG 13.16763-02
BLG 13.16763-02
с. Горно Дряново, път BLG 1112 /III-1905 Марчево - Гърмен/ - Лещен - Горно Дряново - Ковачевица № 2

Географски данни
23.8330831
41.6491095
990.00000
К-9-54

Структура, механизъм и възраст
асеквентно
детрузивно
съвременно

Терен на който се проявява
планински склон
по карта
25
север

Допълнителна информация

Допълнителна информация:

Литература:

Начало на режимните наблюдения:

Sept. 1, 2015
Изследвания
BLG 13.16763-02 Sept. 1, 2015
BLG 13.16763-02 Nov. 28, 2016
BLG 13.16763-02 July 8, 2021

Ако желаете да добавите трябва да сте регистриран потребител Регистрация и да сте в системата Вход

Приложения
BLG 13.16763-02/ST_BLG_Garmen_GornoDrianovo-patBLG1112_2_2015.pdf Становище
BLG 13.16763-02/SIT_BLG_Garmen_GornoDrianovo-patBLG1112_2_2015.pdf Становище
BLG 13.16763-02/IGO_BLG_Garmen_GornoDrianovo_BLG1112-02_2021.pdf ИГО

Ако желаете да добавите трябва да сте регистриран потребител Регистрация и да сте в системата Вход