Министерство на регионалното развитие и благоустройството
София, ул."Св.св. Кирил и Методий" 17-19, тел.83 841, телекс 22182bg, факс 987 25 17
Геозащита Перник

Преглед на свлачище

BLG 33.21885-01

612 | Редактиране

Основни данни
March 20, 2015
BLG 33.21885-01
BLG 33.21885-01
с. Долене, път BLG 3173 Кладенци - Долене при km 5+000

Географски данни
23.0448396528
41.4340532398
495.00000
К-9-63

Структура, механизъм и възраст
друго
детрузивно
съвременно

Терен на който се проявява
планински склон
по карта
60
югоизток

Допълнителна информация

Допълнителна информация:

Литература:

Начало на режимните наблюдения:

March 20, 2015
Изследвания
BLG 33.21885-01 March 20, 2015
BLG 33.21885-01 Nov. 28, 2016
BLG 33.21885-01 Oct. 5, 2021

Ако желаете да добавите трябва да сте регистриран потребител Регистрация и да сте в системата Вход

Приложения
BLG 33.37143-01/ST_BLG_Petrich_pat Kladentsi-Dolene_03.2015.pdf None Становище
BLG 33.21885-01/IGO_BLG_Petrich_Dolene_BLG3173-km5+000_2021.pdf ИГО
BLG 33.21885-01/SIT_BLG_Petrich_Dolene_BLG3173-km5+000_ETK_M5000_2021.pdf Ситуация ETK в М 1:5000

Ако желаете да добавите трябва да сте регистриран потребител Регистрация и да сте в системата Вход