Министерство на регионалното развитие и благоустройството
София, ул."Св.св. Кирил и Методий" 17-19, тел.83 841, телекс 22182bg, факс 987 25 17
Геозащита Перник

Свлачища списък

Свлачище Местоположение Дата на регистрация Карта Изследвания Приложения
PER 19.30778-01 гр. Земен, ул. "Владимир Костадинов", кв. 3 18.10.1986 карта
29.07.1997
1
PER 19.35482-01 с. Калотинци, път ІІІ-623 Земен – Пещера – Враня стена – Калотинци – Раянци – Габрешевци при km 54+900 23.01.2002 карта
23.01.2002
12.03.2020
2
PER 19.35482-02 с. Калотинци, път ІІІ-623 Земен – Пещера – Враня стена – Калотинци – Раянци – Габрешевци при km 56+400 16.12.2010 карта
16.12.2010
12.03.2020
3
PER 22.35434-01 с. Калище, път III-623 Егълница - Лобош 01.10.2010 карта
01.10.2010
01.12.2016
1
PER 22.37513-01 с. Ковачевци, мах. ”Калайджийска”, път PER 1077 /III - 603 Косача - Ковачевци/ - Национална гребна база 01.10.2010 карта
01.10.2010
04.03.2014
01.12.2016
03.06.2021
6
PER 22.61947-01 с. Ракиловци, PER 3058 /III-6033 Ковачевци - Лобош/ - Ракиловци - мах. "Долнимиовци" 21.03.2018 карта
21.03.2018
03.06.2021
3
PER 22.66648-01 с. Сирищник, мах. "Календерица” 14.08.1985 карта
16.01.1998
03.05.2018
2
PER 32.11288-01 с. Витановци, път PER 2099 /III- 605 Батановци - п.к. Ярджиловци/ - Витановци - /II-63/ 23.02.2004 карта
22.03.2004
17.04.2015
05.05.2016
21.11.2016
16.10.2017
12.07.2019
01.09.2020
15.03.2022
11
PER 32.15504-01 с. Големо Бучино, десен склон на р. Бученищица 20.02.1983 карта
29.08.2001
1
PER 32.15504-02 с. Големо Бучино, гробищен парк 26.10.1998 карта
19.03.2001
1
PER 32.15504-03 с. Големо Бучино, участък "Юг" 13.02.1998 карта
09.11.2012
07.08.2000
1
PER 32.15504-04 с. Големо Бучино, кв. 25 14.01.2002 карта
24.04.2009
1
PER 32.15504-05 с. Големо Бучино, ул. "Кракра" № 11, мест. "Куиловец" 17.04.2015 карта
17.04.2015
12.04.2016
22.11.2017
12.07.2019
01.09.2020
6
PER 32.15504-06 с. Големо Бучино, р-к "Република" 18.08.2015 карта
18.08.2015
26.06.2018
4
PER 32.23251-01 с. Драгичево, ул. "Кракра" № 2-16 03.08.1999 карта
27.05.2004
09.06.2015
01.12.2016
22.06.2021
3
PER 32.23251-02 с. Драгичево, АМ „Люлин” от km 15+980 до km 16+550 12.04.2011 карта
12.04.2011
01.12.2016
2
PER 32.23251-03 с. Драгичево, мест. "Калиница", кв. 31 20.03.2013 карта
20.03.2013
09.06.2015
16.05.2018
22.06.2021
8
PER 32.23251-04 с. Драгичево, път I-1 София - Перник 09.06.2015 карта
09.06.2015
01.12.2016
22.06.2021
3
PER 32.23251-05 с. Драгичево, път за гробищен парк 09.06.2015 карта
09.06.2015
01.12.2016
22.06.2021
4
PER 32.23251-06 с. Драгичево, ул. "Струма" № 13, кв. 105 09.06.2015 карта
09.06.2015
25.06.2020
04.04.2017
6