Министерство на регионалното развитие и благоустройството
София, ул."Св.св. Кирил и Методий" 17-19, тел.83 841, телекс 22182bg, факс 987 25 17
Геозащита Перник

Преглед на свлачище

PER 08.67163-01

150059 | Редактиране

Основни данни
June 3, 2021
PER 08.67163-01
PER 08.67163-01
с. Слаковци, м. "Кръст", ПИ 67163.50.93

Географски данни
22.901408
42.67614
700.00000

Структура, механизъм и възраст
асеквентно
детрузивно
съвременно

Терен на който се проявява
планински склон
по карта
18
север

Допълнителна информация

Допълнителна информация:

Литература:

Начало на режимните наблюдения:

June 3, 2021
Изследвания
PER 08.67163-01 June 3, 2021
PER 08.67163-01 April 6, 2022
PER 08.67163-01 Nov. 4, 2022

Ако желаете да добавите трябва да сте регистриран потребител Регистрация и да сте в системата Вход

Приложения
PER 08.67163-01/ST_PER_Breznik_Slakovtsi-mestKrast_PI67163.pdf Становище
PER 08.67163-01/SIT_PER_Breznik_Slakovtsi-mestKrast_PI67163.pdf Ситуация M 1:5000
PER 08.67163-01/SIT_PER_Breznik_Slakovtsi-mestKrast_PI67163.50.93_M2000_2021.pdf Ситуация М 1:2000
PER 08.67163-01/IGO_PER_Breznik_Slakovtsi-mKrast_2022.pdf ИГО
PER 08.67163-01/ST_PER_Breznik_Slakovtsi-mKrast_2022.pdf Становище

Ако желаете да добавите трябва да сте регистриран потребител Регистрация и да сте в системата Вход