Министерство на регионалното развитие и благоустройството
София, ул."Св.св. Кирил и Методий" 17-19, тел.83 841, телекс 22182bg, факс 987 25 17
Геозащита Перник

Преглед на свлачище

PER 08.68833-01

577 | Редактиране

Основни данни
July 3, 2014
PER 08.68833-01
PER 08.68833-01
с. Станьовци, мах. „Бобово”, път PER 2005 /ІІІ-8114/ Станьовци - Душинци - Ерул

Географски данни
22.7054289
42.693481
860.00000
К-9-23

Структура, механизъм и възраст
друго
детрузивно
съвременно

Терен на който се проявява
планински склон
по карта
15
югозапад

Допълнителна информация

Допълнителна информация:

Литература:

Начало на режимните наблюдения:

July 3, 2014
Изследвания
PER 08.68833-01 July 3, 2014
PER 08.68833-01 Dec. 1, 2016
PER 08.68833-01 June 3, 2021

Ако желаете да добавите трябва да сте регистриран потребител Регистрация и да сте в системата Вход

Приложения
PER 08.68833-01/Pat Staniovci_2014.pdf None Становище
PER 08.68833-01/pat Stanjovzi_Dushinzi-m Bobovo.pdf None Ситуация
PER 08.68833-01/IGO_PER_Breznik_Staniovtsi-mahBobovo_PER2005_2021.pdf ИГО

Ако желаете да добавите трябва да сте регистриран потребител Регистрация и да сте в системата Вход