Министерство на регионалното развитие и благоустройството
София, ул."Св.св. Кирил и Методий" 17-19, тел.83 841, телекс 22182bg, факс 987 25 17
Геозащита Перник

Свлачища списък

Свлачище Местоположение Дата на регистрация Карта Изследвания Приложения
KRZ 02.80176-02 с. Боровица, път KRZ 1008 Боровица - Дедино - Долно Прахово при km 1+900 20.04.2006 карта
20.04.2006
11.05.2020
3
KRZ 02.80176-03 с. Боровица, път KRZ 1008 Боровица - Дедино - Долно Прахово при km 1+500 20.04.2006 карта
20.04.2006
11.05.2020
2
KRZ 02.80176-04 с. Боровица, мах. "Долен мировец", път 08.04.2015 карта
08.04.2015
29.11.2016
11.04.2022
4
KRZ 02.80176-05 с. Боровица, мах. "Дедоллар" № 23 08.04.2015 карта
08.04.2015
18.07.2017
05.08.2019
4
KRZ 02.81596-01 с. Чубрика, мах. "Чолаклар" 20.04.2006 карта
24.08.2010
08.04.2015
18.07.2017
05.08.2019
4
KRZ 02.81596-02 с. Чубрика 08.04.2015 карта
08.04.2015
29.11.2016
25.08.2021
4
KRZ 02.87059-01 с. Ябълковец, път KRZ 3016 /III-865 Ардино - Кобиляне/ - Ябълковец - мах. "Малка ябълка" 08.04.2015 карта
08.04.2015
11.10.2018
29.03.2023
5
KRZ 08.11689-01 с. Воденичарско, път KRZ 2061 /III-508, Джебел – Рогозче/ – Телчарка – Воденичарско 08.06.2006 карта
08.06.2006
09.05.2022
3
KRZ 08.14647-01 с. Генерал Гешево, мах. "Чакърци" 20.04.1999 карта
12.05.2004
1
KRZ 08.14647-02 с. Генерал Гешево, път III-8673 Добринци - Генерал Гешево - Устрен 01.07.2015 карта
01.07.2015
29.05.2018
4
KRZ 08.20746-01 гр. Джебел, кв. "Изгрев" 20.05.1998 карта
20.05.1998
1
KRZ 08.20746-02 гр. Джебел, кв. "Прогрес" 20.05.1998 карта
20.05.1998
1
KRZ 08.20746-03 гр. Джебел, кв. 17, ул. "Върбица" 03.04.2000 карта
05.11.2004
27.07.2020
2
KRZ 08.20746-04 гр. Джебел, кв. „Прогрес”, път KRZ 2061 Джебел - Воденичарско 09.02.2015 карта
09.02.2015
29.05.2018
4
KRZ 08.29180-01 с. Желъдово 28.04.2005 карта
09.02.2015
08.08.2006
12.05.2016
29.11.2016
3
KRZ 08.57412-01 с. Полянец, път KRZ 2026 /III-508 Джебел - Рогозче/ - Душинково - Полянец - мах. "Китка" при km 7+176 28.04.2005 карта
28.04.2005
27.04.2015
27.07.2020
4
KRZ 08.57412-02 с. Полянец, път Полянец - жп спирка Птичар 06.05.2005 карта
01.06.2006
1
KRZ 08.57412-03 с. Полянец, път KRZ 2026 /III-508 Джебел - Рогозче/ - Душинково - Полянец - мах. Китка при km 7+375 27.04.2015 карта
27.04.2015
27.07.2020
4
KRZ 08.58387-01 с. Припек, кв. 15, ул. „Георги Димитров” 14.03.1986 карта
12.04.2004
1
KRZ 08.58387-02 с. Припек, мест. „Крайрека” 09.02.2015 карта
09.02.2015
29.11.2016
26.08.2021
4