Министерство на регионалното развитие и благоустройството
София, ул."Св.св. Кирил и Методий" 17-19, тел.83 841, телекс 22182bg, факс 987 25 17
Геозащита Перник

Преглед на свлачище

KRZ 02.80176-02

409 | Редактиране

Основни данни
April 20, 2006
KRZ 02.80176-02
KRZ 02.80176-02
с. Боровица, път KRZ 1008 Боровица - Дедино - Долно Прахово при km 1+900

Географски данни
25.199349
41.66319
610.00000
К-5-41

Структура, механизъм и възраст
друго
делапсивно
съвременно

Терен на който се проявява
планински склон
по карта
15
югоизток

Допълнителна информация

Допълнителна информация:

Литература:

Начало на режимните наблюдения:

April 20, 2006
Изследвания
KRZ 02.80176-02 April 20, 2006
KRZ 02.80176-02 May 11, 2020

Ако желаете да добавите трябва да сте регистриран потребител Регистрация и да сте в системата Вход

Приложения
KRZ 02.80176-02/SIT_KRZ_Ardino_Boroviza_pat KRZ 1008 km1+900.pdf Ситуация
KRZ 02.80176-02/IGO_KRZ_Ardino_Borovitsa_KRZ1008-km1+900_2020.pdf ИГО
KRZ 02.80176-02/SIT_KRZ_Ardino_Boroviza_KRZ1008-km1+900_2020.pdf Ситуация

Ако желаете да добавите трябва да сте регистриран потребител Регистрация и да сте в системата Вход