Министерство на регионалното развитие и благоустройството
София, ул."Св.св. Кирил и Методий" 17-19, тел.83 841, телекс 22182bg, факс 987 25 17
Геозащита Перник

Преглед на свлачище

KRZ 02.77116-01

715 | Редактиране

Основни данни
April 8, 2015
KRZ 02.77116-01
KRZ 02.77116-01
с. Брезен, път III-8653 Кобиляне – Брезен – Боровица – Сполука при km 4+983

Географски данни
25.2233736
41.6285533
550.00000
К-5-41

Структура, механизъм и възраст
асеквентно
детрузивно
съвременно

Терен на който се проявява
планински склон
по карта
45
североизток

Допълнителна информация

Допълнителна информация:

Литература:

Начало на режимните наблюдения:

April 8, 2015
Изследвания
KRZ 02.77116-01 April 8, 2015
KRZ 02.77116-01 May 21, 2020

Ако желаете да добавите трябва да сте регистриран потребител Регистрация и да сте в системата Вход

Приложения
KRZ 02.77116-01/ST_KRZ_Ardino_Brezen-pat_04.2015.pdf Становище
KRZ 02.77116-01/SIT_KRZ_Ardino_Brezen-III-8653_2015.pdf Ситуация
KRZ 02.77116-01/ST_KRZ_Ardino_Brezen_III-8653-km4+983_2020.pdf Становище
KRZ 02.77116-01/SIT_KRZ_Ardino_Brezen_III-8653-km4+983_2020.pdf Ситуация

Ако желаете да добавите трябва да сте регистриран потребител Регистрация и да сте в системата Вход