Министерство на регионалното развитие и благоустройството
София, ул."Св.св. Кирил и Методий" 17-19, тел.83 841, телекс 22182bg, факс 987 25 17
Геозащита Перник

Свлачища списък

Свлачище Местоположение Дата на регистрация Карта Изследвания Приложения
KNL 31.23827-01 с. Друмохар, мест. "Тръскето" 17.01.1984 карта
21.09.1991
20.05.2015
10.04.2020
3
KNL 31.27574-01 с. Еремия, път KNL 2165 /III-622 Четирици - Ваксево/ - Друмохар - Еремия - Невестино - /II-62/ 11.11.2003 карта
17.08.2006
1
KNL 31.27574-02 с. Еремия, мах. "Яновска" 20.05.2015 карта
20.05.2015
30.11.2016
2
KNL 31.55734-01 с. Пелатиково, път KNL 3166 /III- 6222 Смоличано - Пелатиково/ - Страдалово - Раково - /III-6224/ при km 1+300 15.03.1992 карта
20.10.2003
10.04.2020
2
KNL 31.55734-02 с. Пелатиково, мест. "Бальо" 06.04.2015 карта
06.04.2015
25.03.2016
25.07.2017
03.10.2019
10.04.2020
23.10.2020
9
KNL 38.55083-01 с. Падала, път за вилната зона между о.т. 48-49 23.07.2004 карта
19.12.2005
2
KNL 38.67698-01 с. Смочево, кв. 30 10.10.2000 карта
04.11.2005
1
KNL 38.67698-02 с. Смочево, кв. 25, ул. "Инж. Сотиров" 20.05.2015 карта
20.05.2015
30.11.2016
3
KNL 41.65379-01 с. Сапарево, кв. 45 17.02.2004 карта
17.02.2004
1
KNL 48.02350-01 с. Баланово, транзитен газопровод за Гърция при km 5+600 22.10.2008 карта
12.10.2008
2
KNL 48.02350-02 с. Баланово, транзитен газопровод за Гърция при km 7+200 23.10.2008 карта
23.10.2008
2
KNL 48.20612-01 АМ „Струма” от km 314+360 до km 315+490, с. Делян 05.02.2013 карта
05.02.2013
30.11.2016
1
KNL 48.24791-01 с. Дяково, мах. "Бучалата", път KNL 3063 /III-6232/ - Дяково - Кременик 17.03.2015 карта
17.03.2015
03.07.2018
4
KNL 48.55230-01 с. Палатово 20.05.2015 карта
20.05.2015
30.11.2016
2
KNL 48.68789-01 гр. Дупница, кв. "Брянск" 25.08.1982 карта
12.10.2001
1
KNL 48.68789-02 гр. Дупница, мест. "Кършия" 08.06.1995 карта
28.10.2005
1
KNL 48.68789-03 гр. Дупница, ул. “Плиска” № 46-48 17.04.1996 карта
10.12.1999
1
KNL 48.68789-04 АМ „Струма” при km 328+642, гр. Дупница 17.01.2014 карта
01.12.2016
2
KNL 48.68789-05 АМ „Струма” при km 329+839, гр. Дупница 07.01.2013 карта
01.12.2016
2
KNL 48.68789-06 АМ „Струма” от km 330+611 до km 331+020, гр. Дупница 07.01.2014 карта
01.12.2016
2