Министерство на регионалното развитие и благоустройството
София, ул."Св.св. Кирил и Методий" 17-19, тел.83 841, телекс 22182bg, факс 987 25 17
Геозащита Перник

Свлачища списък

Свлачище Местоположение Дата на регистрация Карта Изследвания Приложения
HKV 28.65677-01 гр. Свиленград, мест. "Якъка" 09.04.2015 карта
09.04.2015
27.08.2020
3
HKV 28.65677-02 гр. Свиленград, път I-8 Хасково - Свиленград от km 371+840 до km 372+200 09.04.2015 карта
09.04.2015
18.10.2019
27.08.2020
6
KNL 04.02049-01 с. Бабино, път ІІІ-602 /Кюстендил - Радомир/ - Коняво - Горна Козница - Мала Фуча - Бобов дол от km 25+170 до km 25+210 01.11.2013 карта
01.11.2013
10.02.2015
16.07.2020
5
KNL 04.04501-01 гр. Бобов дол, кв. “Христо Ботев”, ул. "Георги Димитров" 18.04.1979 карта
02.08.2004
16.07.2020
3
KNL 04.04501-02 гр. Бобов дол, мест. "Цаган" 14.06.1982 карта
28.10.2005
16.07.2020
2
KNL 04.04501-03 гр. Бобов дол, "Минно-спасителна служба" 12.10.1993 карта
13.12.1994
16.07.2020
2
KNL 04.04501-04 гр. Бобов дол, кв. "Миньор", затвора 05.12.2007 карта
11.06.2010
16.07.2020
4
KNL 04.04501-05 гр. Бобов дол, път ІІІ-623 (о.п. Кюстендил - о.п. Дупница) - Мламолово - Бобов дол - Жедна при km 14+900 01.11.2013 карта
10.02.2015
01.11.2013
21.11.2016
24.06.2021
6
KNL 04.04501-06 гр. Бобов дол, път ІІІ-623 (о.п. Кюстендил - о.п. Дупница) - Мламолово - Бобов дол - Жедна при km 15+200 01.11.2013 карта
10.02.2015
01.11.2013
21.11.2016
24.06.2021
6
KNL 04.04501-07 гр. Бобов дол, в съседство на кв. 37 16.04.2018 карта
16.04.2018
26.11.2019
3
KNL 04.04501-08 гр. Бобов дол, кв. "Миньор", ул. "Дружба", ОДЗ "Дружба" 29.03.2021 карта
29.03.2021
20.05.2022
4
KNL 04.04501-09 гр. Бобов дол, кв. "Миньор", ул. "Дружба", водопровод 29.03.2021 карта
29.03.2021
2
KNL 04.15446-01 с. Голема Фуча № 1, център 05.05.1982 карта
12.06.1990
1
KNL 04.15446-02 с. Голема Фуча № 2, (на 250 m източно от свлачище № 1) 05.05.1982 карта
12.06.1990
1
KNL 04.15446-03 с. Голема Фуча, мест. „Проралница”, път KNL 1012 /III-602 Мала Фуча - Бобов дол/ - Бабино - Голема Фуча - /III-623/ 05.05.1982 карта
21.05.2013
12.06.1990
08.03.2017
03.07.2018
26.11.2019
16.07.2020
29.03.2021
7
KNL 04.38635-01 с. Коркина, мах. „Габрешевска” 12.08.1986 карта
27.03.2000
1
KNL 04.46317-01 с. Мали Върбовник, път KNL 2015 /KNL 1014/ - Голем Върбовник - Мали Върбовник - /KNL 1014/ между о.т. 62-64 10.03.2009 карта
21.05.2013
27.05.2010
3
KNL 04.46317-02 с. Мали Върбовник, кв. 9, УПИ XI-35 /между о.т. 24-27/ 13.11.2009 карта
21.05.2013
27.05.2010
2
KNL 04.48711-01 с. Мламолово, мест. "Усадите" 21.03.2005 карта
21.05.2013
11.06.2010
15.09.2015
25.07.2017
20.05.2022
10
KNL 04.48711-02 с. Мламолово, кв. 22, УПИ XXIII-269 06.06.2014 карта
06.06.2014
30.11.2016
28.09.2021
5