Министерство на регионалното развитие и благоустройството
София, ул."Св.св. Кирил и Методий" 17-19, тел.83 841, телекс 22182bg, факс 987 25 17
Геозащита Перник

Свлачища списък

Свлачище Местоположение Дата на регистрация Карта Изследвания Приложения
BLG 44.06238-04 с. Брежани, ул. „Христо Апостолов” № 20 и № 22 /кв. 31, УПИ II-230 и УПИ III-230/ 24.08.2022 карта
24.08.2022
3
BLG 44.17405-01 с. Градево, мест. "Лопово", ДГС "Симитли", ГСУ "Предел", отдел 353-В 21.04.2015 карта
21.04.2015
28.11.2016
4
BLG 44.17405-02 с. Градево, АМ "Струма" от km 369+280 до km 369+510 /тунел "Железница"/ 22.06.2021 карта
22.06.2021
4
BLG 44.40052-01 с. Крупник 07.01.1984 карта
16.03.2000
14.05.2018
2
BLG 44.40052-02 с. Крупник, гробищен парк 29.11.1984 карта
07.04.2000
15.08.2019
2
BLG 44.57162-01 с. Полена, мест. „Бялата чешма”, път BLG 1291 /BLG 1071 Симитли - Черниче/ - Крупник - Полена – Сушица при km 3+500 30.04.2002 карта
04.06.2010
1
BLG 44.61978-01 с. Ракитна, мест. „Калиновец”, път BLG 1290 /III-1007 Полето - Брежани/ - Ракитна - Мечкул - Сенокос 10.04.1996 карта
06.11.2014
13.11.2000
16.10.2018
15.08.2019
22.10.2020
6
BLG 44.61978-02 с. Ракитна, мест. „Чакалово дере”, път BLG 1290 /III-1007 Полето - Брежани/ - Ракитна - Мечкул - Сенокос 18.08.2004 карта
04.06.2010
15.08.2019
2
BLG 44.61978-03 с. Ракитна, път BLG 1290 /III-1007 Полето - Брежани/ - Ракитна - Мечкул - Сенокос - /BLG 2130/, мест. „Чакалово дере” 16.04.2018 карта
16.04.2018
15.08.2019
3
BLG 44.66460-01 гр. Симитли, кв. „Ораново” 20.02.1998 карта
04.06.2010
18.09.2015
07.06.2016
17.05.2017
16.10.2018
05.09.2019
22.10.2020
01.11.2021
23.09.2022
16
BLG 44.70370-01 с. Сухострел, мах. „Стоиловска” 12.05.1999 карта
12.05.1999
1
BLG 49.35818-01 с. Каменица, мест. "Церо", кв. 19 10.12.1996 карта
12.10.1997
1
BLG 52.00014-01 с. Абланица, кв. 55 03.12.2015 карта
03.12.2015
23.11.2020
3
BLG 52.72374-01 с. Тешово, кв. 17 26.01.2021 карта
26.01.2021
12.07.2022
3
HKV 11.32024-01 гр. Ивайловград, ул. "Паисий", кв. 63 15.01.2015 карта
15.01.2015
07.12.2016
02.07.2021
4
HKV 11.32024-02 гр. Ивайловград, кв. 63, ул. ”Яне Сандански” 09.04.2015 карта
09.04.2015
07.12.2016
02.07.2021
4
HKV 17.12560-01 с. Вълче поле, улица с о.т. 68-71 12.05.2015 карта
12.05.2015
01.09.2022
5
HKV 17.14787-01 с. Георги Добрево, HKV 1082 /III-809 Любимец - Йерусалимово/ - Георги Добрево - Момково -Свиленград - /II-55/ 12.05.2015 карта
12.05.2015
01.09.2022
4
HKV 18.22856-01 с. Долно Съдиево, кв. 2 и 4 24.03.2015 карта
24.03.2015
13.05.2016
27.08.2020
6
HKV 18.66086-01 с. Селска Поляна, път HKV 3100 /III-808 Върбово - Долни Главанак/ - Селска поляна от km 0+850 до km 0+955 19.10.2006 карта
24.03.2015
19.01.2007
13.05.2016
27.08.2020
8