Министерство на регионалното развитие и благоустройството
София, ул."Св.св. Кирил и Методий" 17-19, тел.83 841, телекс 22182bg, факс 987 25 17
Геозащита Перник

Свлачища списък

Свлачище Местоположение Дата на регистрация Карта Изследвания Приложения
BLG 42.54225-02 с. Осина, път BLG 2274 /III-197 Сатовча - Доспат/ - Осина при km 0+380 (участък № 2) 01.03.2006 карта
24.03.2006
2
BLG 42.54225-03 с. Осина № 3 12.03.2005 карта
16.04.2013
09.07.2010
01.04.2015
06.11.2014
08.11.2019
07.10.2020
9
BLG 42.54225-04 с. Осина, път BLG 2274 /III-197 Сатовча - Доспат/ - Осина при km 0+200 и при km 0+400 04.02.2015 карта
04.02.2015
10.05.2017
08.11.2019
07.10.2020
7
BLG 42.56740-01 с. Плетена, кв. 6, 7 и 10 19.09.1998 карта
24.03.2006
07.10.2020
5
BLG 42.56740-02 с. Плетена, кв. 2, Участък № 1 18.03.2006 карта
09.07.2010
1
BLG 42.56740-03 с. Плетена, кв. 4 03.03.2006 карта
09.07.2010
1
BLG 42.56740-04 с. Плетена, кв. І 08.02.2006 карта
30.03.2006
1
BLG 42.56740-05 с. Плетена, път BLG 1272 /III-197 Гоце Делчев - Сатовча/ - Плетена 01.03.2006 карта
29.03.2006
1
BLG 42.56740-06 с. Плетена, кв. 33 и 43 25.03.2013 карта
04.02.2015
25.03.2013
19.05.2016
13.03.2018
27.07.2018
08.11.2019
12
BLG 42.56740-07 с. Плетена, кв. 38 25.03.2013 карта
25.03.2013
05.11.2014
2
BLG 42.56740-08 с. Плетена, кв. 2, Участък № 2 25.03.2013 карта
25.03.2013
27.07.2018
3
BLG 42.56740-09 с. Плетена, кв. 33 18.01.2021 карта
18.01.2021
26.09.2022
03.11.2022
5
BLG 42.67270-01 с. Слащен (централната част на селото) 19.03.1996 карта
21.09.1997
4
BLG 42.67270-02 с. Слащен, кв. 45, ул. "В. Ваклинов" 19.03.2001 карта
17.07.2004
1
BLG 42.73519-01 с. Туховища 19.06.2003 карта
02.08.2004
2
BLG 42.73519-02 с. Туховища, път BLG 1270 /III-1972, Вълкосел - Фъргово/ - Слащен - Туховища - Годешево 02.05.2004 карта
08.09.2006
1
BLG 42.76203-01 с. Фъргово, път за гробищен парк 18.01.2021 карта
18.01.2021
27.09.2022
3
BLG 44.06238-01 с. Брежани, мест. "Булица", кв. 2 и 25 15.05.1984 карта
04.11.2005
1
BLG 44.06238-02 с. Брежани, кв. 5 и 18 15.01.1999 карта
10.02.1999
1
BLG 44.06238-03 с. Брежани, кв. 10 30.01.2003 карта
19.10.2004
19.10.2004
1