Министерство на регионалното развитие и благоустройството
София, ул."Св.св. Кирил и Методий" 17-19, тел.83 841, телекс 22182bg, факс 987 25 17
Геозащита Перник

Свлачища списък

Свлачище Местоположение Дата на регистрация Карта Изследвания Приложения
SOF 46.02659-27 гр. Банкя, ул. “Райко Даскалов”, кв.”Вердикал” 18.03.2006 карта
15.05.2006
05.10.2020
3
SOF 46.02659-28 гр. Банкя, път SOF 2002 Банкя - Клисура № 2 15.04.2006 карта
27.10.2009
1
SOF 46.02659-29 гр. Банкя, път ІІІ-802 при km 4+835 04.04.2005 карта
07.06.2010
03.12.2012
1
SOF 46.02659-30 гр. Банкя, път ІІІ-802 при km 4+535 04.04.2005 карта
07.06.2010
03.12.2012
1
SOF 46.02659-31 гр. Банкя, ул. “Тенев баир” № 29, кв. 104ж 10.06.2015 карта
10.06.2015
2
SOF 46.02659-32 гр. Банкя, ПИ 172 /десен бряг на р. Банска/ 31.07.2015 карта
31.07.2015
14.03.2017
3
SOF 46.02659-33 гр. Банкя, ул. “Созопол” №№ 5-7 16.09.2015 карта
06.12.2016
16.09.2015
31.03.2021
3
SOF 46.02659-34 гр. Банкя, кв. "Иваняне", ул. "Николай Некрасов", кв. 9 03.10.2016 карта
03.10.2016
2
SOF 46.02659-35 гр. Банкя, ул. „Момина сълза” № 11 04.11.2016 карта
04.11.2016
21.03.2018
10.05.2019
4
SOF 46.02659-36 гр. Банкя, ул. „Жан дьо Лафонтен” № 22 11.12.2017 карта
22.02.2018
11.12.2017
18.10.2018
03.10.2019
31.03.2021
7
SOF 46.02659-37 гр. Банкя, в.з. "Иваняне", ул. „Николай Некрасов” № 63 11.05.2018 карта
11.05.2018
10.05.2019
2
SOF 46.02659-38 гр. Банкя, мест. “Тенев баир”, кв. 104з, УПИ XXXV-2412a 18.06.2018 карта
18.06.2018
2
SOF 46.02659-39 гр. Банкя, между ул. “Цар Освободител”, О.Т. 94-96 и ж.п. линия 14.01.2021 карта
14.01.2021
3
SOF 46.02659-40 гр. Банкя, ул. “Иларион Макариополски” № 50-56 25.01.2021 карта
25.01.2021
3
SOF 46.04234-01 с. Бистрица, в.з. "Косанин дол", кв. 29, ул. "Ранилист" 08.05.2015 карта
08.05.2015
06.12.2016
4
SOF 46.04234-02 с. Бистрица, в.з. "Косанин дол", кв. 30, ул. "Зима" 31.07.2015 карта
31.07.2015
06.12.2016
4
SOF 46.11394-01 с. Владая, мест. “Бабини ливади” 23.03.1973 карта
20.08.2003
1
SOF 46.11394-02 с. Владая, път Владая - Мърчаево 11.04.2005 карта
15.08.2005
1
SOF 46.11394-03 с. Владая, път I-1 София - Перник от km 281+150 до km 281+600 28.08.2015 карта
28.08.2015
01.02.2018
5
SOF 46.11394-04 с. Владая, мест. "Долище" /насипно депо/ 02.08.2022 карта
02.08.2022
08.06.2023
4