Министерство на регионалното развитие и благоустройството
София, ул."Св.св. Кирил и Методий" 17-19, тел.83 841, телекс 22182bg, факс 987 25 17
Геозащита Перник

Свлачища списък

Свлачище Местоположение Дата на регистрация Карта Изследвания Приложения
SOF 46.02659-08 гр. Банкя, кв. “Вердикал" - изток 17.01.1988 карта
20.10.2005
14.05.2020
3
SOF 46.02659-09 гр. Банкя, ул. „Цар Симеон”, “Снежен рай” 16.09.1992 карта
18.06.2009
2
SOF 46.02659-10 гр. Банкя, ул. “София” № 10 11.03.1991 карта
18.04.2006
2
SOF 46.02659-11 гр. Банкя, ул. “Варна” № 150-150 А, кв. “Вердикал” 18.07.1996 карта
13.06.1996
27.10.2017
3
SOF 46.02659-12 гр. Банкя, кв. “Вердикал" - запад 18.03.1995 карта
19.02.1996
2
SOF 46.02659-13 гр. Банкя, ул. “Окол” № 57, кв. “Вердикал” 23.02.1997 карта
14.10.2005
22.02.2018
08.10.2019
3
SOF 46.02659-14 гр. Банкя, ул. “Струма” № 6, кв. “Градоман” 06.07.1999 карта
14.05.2020
19.10.2005
3
SOF 46.02659-15 гр. Банкя, ул. “Малина” № 8, кв. “Вердикал” 10.07.1999 карта
23.08.1999
09.08.2006
2
SOF 46.02659-16 гр. Банкя, път SOF 2002 Банкя - Клисура № 1 17.03.1999 карта
09.10.2003
2
SOF 46.02659-17 гр. Банкя, кв. “Иваняне” 17.03.1999 карта
01.09.2006
2
SOF 46.02659-18 гр. Банкя, мест. “Стърната”, ул. “Иванянско шосе” 05.07.2002 карта
14.05.2020
21.10.2008
3
SOF 46.02659-19 гр. Банкя, ул. “Сливница” № 11 05.05.2001 карта
14.10.2005
2
SOF 46.02659-20 гр. Банкя, ул. “Ручей” № 15, кв. „Вердикал” 05.06.2005 карта
10.05.2019
30.11.2012
01.09.2016
3
SOF 46.02659-21 гр. Банкя, ул. “Радост” № 10 14.10.2005 карта
20.04.2006
03.12.2012
3
SOF 46.02659-22 гр. Банкя, ул. “Кракра” № 19, кв. „Градоман” 07.06.2005 карта
01.09.2006
1
SOF 46.02659-23 гр. Банкя, ул. "Средна гора" № 16 07.06.2005 карта
20.04.2006
1
SOF 46.02659-24 гр. Банкя, ул. "Гео Милев" № 20 11.10.2005 карта
01.09.2006
1
SOF 46.02659-25 гр. Банкя, ул. “Габър”, кв. ”Михайлово” 07.06.2005 карта
01.09.2006
1
SOF 46.02659-26 гр. Банкя, ул. “Момина сълза” № 24-26 21.10.2005 карта
15.04.2014
12.05.2006
4
SOF 46.02659-27 гр. Банкя, ул. “Райко Даскалов”, кв.”Вердикал” 18.03.2006 карта
15.05.2006
05.10.2020
3