Министерство на регионалното развитие и благоустройството
София, ул."Св.св. Кирил и Методий" 17-19, тел.83 841, телекс 22182bg, факс 987 25 17
Геозащита Перник

Свлачища списък

Свлачище Местоположение Дата на регистрация Карта Изследвания Приложения
SOF 46.02659-02 гр. Банкя, ул. “Републиканска”, кв. 121 10.03.1976 карта
13.11.2013
14.03.2017
14.05.2020
31.03.2021
7
SOF 46.02659-03 гр. Банкя, ул. “Борова гора”, кв. 121 11.11.1976 карта
21.06.2006
07.04.2023
3
SOF 46.02659-04 гр. Банкя, мест. “Градомански дол”, ул. “Нарцис” 26.02.1984 карта
04.11.2014
22.02.2003
03.10.2019
31.03.2021
29.03.2024
13
SOF 46.02659-05 гр. Банкя, ул. “Бор”, кв. 68 А 03.02.1986 карта
17.07.2014
03.10.2019
7
SOF 46.02659-06 гр. Банкя - летен театър, мест.”Тенев баир” 10.04.1984 карта
15.04.1988
11.04.2018
5
SOF 46.02659-07 гр. Банкя, “Туристическа спалня” /църква „Св. Св. Кирик и Юлита”/ 13.11.1977 карта
04.11.2014
14.05.2020
7
SOF 46.02659-08 гр. Банкя, кв. “Вердикал" - изток 17.01.1988 карта
20.10.2005
14.05.2020
3
SOF 46.02659-09 гр. Банкя, ул. „Цар Симеон”, “Снежен рай” 16.09.1992 карта
18.06.2009
09.05.2023
3
SOF 46.02659-10 гр. Банкя, ул. “София” № 10 11.03.1991 карта
18.04.2006
2
SOF 46.02659-11 гр. Банкя, ул. “Варна” № 150-150 А, кв. “Вердикал” 18.07.1996 карта
13.06.1996
27.10.2017
3
SOF 46.02659-12 гр. Банкя, кв. “Вердикал" - запад 18.03.1995 карта
19.02.1996
2
SOF 46.02659-13 гр. Банкя, ул. “Окол” № 57, кв. “Вердикал” 23.02.1997 карта
14.10.2005
22.02.2018
08.10.2019
3
SOF 46.02659-14 гр. Банкя, ул. “Струма” № 6, кв. “Градоман” 06.07.1999 карта
14.05.2020
19.10.2005
3
SOF 46.02659-15 гр. Банкя, ул. “Малина” № 8, кв. “Вердикал” 10.07.1999 карта
23.08.1999
09.08.2006
2
SOF 46.02659-16 гр. Банкя, път SOF 2002 Банкя - Клисура № 1 17.03.1999 карта
09.10.2003
2
SOF 46.02659-17 гр. Банкя, кв. “Иваняне” 17.03.1999 карта
01.09.2006
09.05.2023
3
SOF 46.02659-18 гр. Банкя, мест. “Стърната”, ул. “Иванянско шосе” 05.07.2002 карта
14.05.2020
21.10.2008
3
SOF 46.02659-19 гр. Банкя, ул. “Сливница” № 11 05.05.2001 карта
14.10.2005
2
SOF 46.02659-20 гр. Банкя, ул. “Ручей” № 15, кв. „Вердикал” 05.06.2005 карта
10.05.2019
30.11.2012
01.09.2016
3
SOF 46.02659-21 гр. Банкя, ул. “Радост” № 10 14.10.2005 карта
20.04.2006
03.12.2012
4