Министерство на регионалното развитие и благоустройството
София, ул."Св.св. Кирил и Методий" 17-19, тел.83 841, телекс 22182bg, факс 987 25 17
Геозащита Перник

Свлачища списък

Свлачище Местоположение Дата на регистрация Карта Изследвания Приложения
SOF 46.02659-13 гр. Банкя, ул. “Окол” № 57, кв. “Вердикал” 23.02.1997 карта
14.10.2005
22.02.2018
08.10.2019
2
SOF 46.02659-14 гр. Банкя, ул. “Струма” № 6, кв. “Градоман” 06.07.1999 карта
14.05.2020
19.10.2005
2
SOF 46.02659-15 гр. Банкя, ул. “Малина” № 8, кв. “Вердикал” 10.07.1999 карта
23.08.1999
09.08.2006
1
SOF 46.02659-16 гр. Банкя, път SOF 2002 Банкя - Клисура № 1 17.03.1999 карта
09.10.2003
1
SOF 46.02659-17 гр. Банкя, кв. “Иваняне” 17.03.1999 карта
01.09.2006
1
SOF 46.02659-18 гр. Банкя, мест. “Стърната”, ул. “Иванянско шосе” 05.07.2002 карта
14.05.2020
21.10.2008
2
SOF 46.02659-19 гр. Банкя, ул. “Сливница” № 11 05.05.2001 карта
14.10.2005
1
SOF 46.02659-20 гр. Банкя, ул. “Ручей” № 15, кв. „Вердикал” 05.06.2005 карта
10.05.2019
30.11.2012
01.09.2016
2
SOF 46.02659-21 гр. Банкя, ул. “Радост” № 10 14.10.2005 карта
20.04.2006
03.12.2012
3
SOF 46.02659-22 гр. Банкя, ул. “Кракра” № 19, кв. „Градоман” 07.06.2005 карта
01.09.2006
1
SOF 46.02659-23 гр. Банкя, ул. "Средна гора" № 16 07.06.2005 карта
20.04.2006
1
SOF 46.02659-24 гр. Банкя, ул. "Гео Милев" № 20 11.10.2005 карта
01.09.2006
1
SOF 46.02659-25 гр. Банкя, ул. “Габър”, кв. ”Михайлово” 07.06.2005 карта
01.09.2006
1
SOF 46.02659-26 гр. Банкя, ул. “Момина сълза” № 24-26 21.10.2005 карта
15.04.2014
12.05.2006
4
SOF 46.02659-27 гр. Банкя, ул. “Райко Даскалов”, кв.”Вердикал” 18.03.2006 карта
15.05.2006
05.10.2020
3
SOF 46.02659-28 гр. Банкя, път SOF 2002 Банкя - Клисура № 2 15.04.2006 карта
27.10.2009
1
SOF 46.02659-29 гр. Банкя, път ІІІ-802 при km 4+835 04.04.2005 карта
07.06.2010
03.12.2012
1
SOF 46.02659-30 гр. Банкя, път ІІІ-802 при km 4+535 04.04.2005 карта
07.06.2010
03.12.2012
1
SOF 46.02659-31 гр. Банкя, ул. “Тенев баир” № 29, кв. 104ж 10.06.2015 карта
10.06.2015
2
SOF 46.02659-32 гр. Банкя, ПИ 172 /десен бряг на р. Банска/ 31.07.2015 карта
31.07.2015
14.03.2017
3