Министерство на регионалното развитие и благоустройството
София, ул."Св.св. Кирил и Методий" 17-19, тел.83 841, телекс 22182bg, факс 987 25 17
Геозащита Перник

Свлачища списък

Свлачище Местоположение Дата на регистрация Карта Изследвания Приложения
SML 31.69585-02 с. Стража, кметство 16.08.2005 карта
07.10.2005
12.10.2006
1
SML 31.73482-01 с. Турян, път SML 3255 /III-866/ - Смолян - Турян при km 4+000 15.07.2004 карта
12.09.2006
1
SML 31.77205-01 с. Хасовица, път при km 2+900 17.08.2005 карта
05.10.2005
1
SML 31.80666-01 с. Черешово, мест. "Сатъчното" 01.04.2015 карта
01.04.2015
09.06.2016
3
SOF 46.00357-01 гр. Нови Искър, ул. „Водопад” 11.04.2006 карта
01.06.2010
2
SOF 46.02511-01 с. Балша, ул. “Банишора” 06.06.2000 карта
08.08.2006
11.11.2005
1
SOF 46.02511-02 с. Балша, ул. “Върпина”, кв. 18 30.03.2005 карта
01.06.2010
1
SOF 46.02511-03 с. Балша, ул. “Стара планина” No 44 03.04.2013 карта
03.04.2013
21.02.2018
4
SOF 46.02659-01 гр. Банкя, кв. “Вердикал”, ул. ”М.Иванов” и "Окол" 19.02.1977 карта
13.10.2005
11.06.2016
1
SOF 46.02659-02 гр. Банкя, ул. “Републиканска”, кв. 121 10.03.1976 карта
13.11.2013
14.03.2017
14.05.2020
31.03.2021
6
SOF 46.02659-03 гр. Банкя, ул. “Борова гора”, кв. 121 11.11.1976 карта
21.06.2006
1
SOF 46.02659-04 гр. Банкя, мест. “Градомански дол”, ул. “Нарцис” 26.02.1984 карта
04.11.2014
22.02.2003
03.10.2019
31.03.2021
9
SOF 46.02659-05 гр. Банкя, ул. “Бор”, кв. 68 А 03.02.1986 карта
17.07.2014
03.10.2019
5
SOF 46.02659-06 гр. Банкя - летен театър, мест.”Тенев баир” 10.04.1984 карта
15.04.1988
11.04.2018
4
SOF 46.02659-07 гр. Банкя, “Туристическа спалня”,Св. Кирик и Юлита 13.11.1977 карта
04.11.2014
14.05.2020
4
SOF 46.02659-08 гр. Банкя, кв. “Вердикал" - изток 17.01.1988 карта
20.10.2005
14.05.2020
2
SOF 46.02659-09 гр. Банкя, ул. „Цар Симеон”, “Снежен рай” 16.09.1992 карта
18.06.2009
1
SOF 46.02659-10 гр. Банкя, ул. “София” № 10 11.03.1991 карта
18.04.2006
1
SOF 46.02659-11 гр. Банкя, ул. “Варна” № 150-150 А, кв. “Вердикал” 18.07.1996 карта
13.06.1996
27.10.2017
2
SOF 46.02659-12 гр. Банкя, кв. “Вердикал" - запад 18.03.1995 карта
19.02.1996
1