Министерство на регионалното развитие и благоустройството
София, ул."Св.св. Кирил и Методий" 17-19, тел.83 841, телекс 22182bg, факс 987 25 17
Геозащита Перник

Свлачища списък

Свлачище Местоположение Дата на регистрация Карта Изследвания Приложения
SML 31.40748-01 с. Кутела, път 22.04.2003 карта
15.04.2003
1
SML 31.43219-01 с. Левочево, път SML 2318 Бостина - Левочево при km 0+000 17.08.2005 карта
06.10.2005
24.08.2023
2
SML 31.43219-02 с. Левочево, път SML 2318 Бостина - Левочево при km 0+050 17.08.2005 карта
06.10.2005
24.08.2023
2
SML 31.48814-01 с. Могилица, ул. „Брюксел” 07.03.2013 карта
07.03.2013
05.12.2016
04.08.2022
4
SML 31.49285-01 с. Мугла, кв. 9 22.02.2006 карта
06.12.2006
16.11.2007
2
SML 31.49285-02 с. Мугла, кв. 27 22.02.2006 карта
19.06.2006
2
SML 31.49285-03 с. Мугла, път Смолян - Мугла при km 22+600 10.05.2012 карта
10.05.2012
13.06.2022
3
SML 31.57282-01 с. Полковник Серафимово 01.04.2015 карта
01.04.2015
05.12.2016
06.04.2021
4
SML 31.66384-01 с. Сивино 04.01.2006 карта
12.07.2006
23.06.2010
1
SML 31.67547-01 с. Смилян, ул. "Хан Аспарух" 15.04.2003 карта
15.07.2004
1
SML 31.67653-01 гр. Смолян, "Смолянски езера" 28.03.1983 карта
14.08.2015
96
SML 31.67653-02 гр. Смолян, кв. “Чилингирска” 12.12.1990 карта
04.09.1992
1
SML 31.67653-03 гр. Смолян, "Над стадиона" 14.05.1996 карта
25.04.1999
1
SML 31.67653-04 гр. Смолян, ул. "Първи май" 04.04.1996 карта
05.11.1997
1
SML 31.67653-05 гр. Смолян, пазар “Дълбоко дере” 06.03.2005 карта
20.09.2005
11.10.2023
3
SML 31.67653-06 гр. Смолян, ул. "Възраждане" 10.03.2005 карта
06.03.2005
02.11.2005
1
SML 31.67653-07 гр. Смолян, ул. "Заводска" 16.08.2005 карта
20.09.2005
1
SML 31.67653-08 гр. Смолян, ул. “Ген. Калин Найденов” 16.08.2005 карта
21.09.2005
1
SML 31.67653-09 гр. Смолян, ул. "Георги Русинов" 16.08.2005 карта
20.09.2005
1
SML 31.67653-10 гр. Смолян, мест. “Бял камък”, път Смолян-Левочево 17.08.2005 карта
10.12.2008
03.10.2012
03.09.2020
5