Министерство на регионалното развитие и благоустройството
София, ул."Св.св. Кирил и Методий" 17-19, тел.83 841, телекс 22182bg, факс 987 25 17
Геозащита Перник

Свлачища списък

Свлачище Местоположение Дата на регистрация Карта Изследвания Приложения
BLG 33.87312-01 с. Яково, път BLG 2177 Кърналово - Дреново при km 10+500 20.03.2015 карта
20.03.2015
24.07.2018
05.10.2021
5
BLG 37.02960-01 с. Бачево, ул. "Шипка" № 2-4, кв. 18 30.09.1999 карта
18.12.1999
1
BLG 37.21748-01 с. Добърско, път BLG 1192 /II-84 Баня - Разлог/ - Долно Драглище - Горно Драглище - Добърско при km 10+500 04.11.2005 карта
07.09.2006
01.04.2015
28.11.2016
08.07.2021
5
BLG 37.27293-01 с. Елешница, кв. 41 16.12.2004 карта
08.12.2004
2
BLG 40.16969-01 с. Горно Спанчево, ВЕЦ, при стълб № 1 на ВЛ 110 kV "Мелник - Неврокоп" 15.02.2008 карта
23.08.2008
2
BLG 40.43699-01 с. Лиляново, мест. "Туричка черква", държавна горска територия, имот № 000460 /изравнител "Попина лъка"/ 19.05.2014 карта
19.05.2014
28.11.2016
2
BLG 40.56410-01 с. Пирин, път BLG 2254 /III-198 Гоце Делчев - Катунци/ - Пирин 10.10.1994 карта
23.07.2004
10.06.2022
3
BLG 40.62918-01 с. Рожен, път /BLG 1246 Мелник - Рожен/ - Роженски манастир 04.07.2013 карта
28.02.2014
04.07.2013
10.06.2015
01.12.2015
13.05.2020
9
BLG 40.77565-01 с. Хърсово, път BLG 2258 /III-198 Катунци - Чучулигово/ - Враня - Хърсово - Виногради - /III-109/ при km 2+250 04.07.2013 карта
04.07.2013
28.11.2016
05.10.2021
5
BLG 42.21868-01 с. Долен, кв. 5 25.03.2013 карта
25.03.2013
07.11.2019
3
BLG 42.21868-02 с. Долен, кв. 47 01.04.2015 карта
01.04.2015
14.05.2018
07.11.2019
5
BLG 42.21868-03 с. Долен, кв. 30 и 31 18.01.2021 карта
18.01.2021
13.07.2022
03.11.2022
5
BLG 42.21868-04 с. Долен, кв. 31 18.01.2021 карта
18.01.2021
13.07.2022
4
BLG 42.29372-01 с. Жижево, път BLG 1277 /III-1972, Вълкосел - Сатовча/ - Кочан - Жижево при km 1+895 25.02.2010 карта
11.11.2010
21.04.2015
4
BLG 42.29372-02 с. Жижево, път BLG 1277 /III-1972 Вълкосел - Сатовча/ - Кочан - Жижево при km 2+010 25.02.2010 карта
11.11.2010
21.04.2015
18.01.2021
03.11.2022
6
BLG 42.29372-03 с. Жижево, път BLG 1277 /III-1972 Вълкосел - Сатовча/ - Кочан - Жижево при km 1+800 21.04.2015 карта
21.04.2015
12.11.2015
07.10.2020
8
BLG 42.29372-04 с. Жижево, път BLG 1277 /III-1972 Вълкосел - Сатовча/ - Кочан - Жижево при km 2+050 21.04.2015 карта
21.04.2015
12.11.2015
07.10.2020
8
BLG 42.29372-05 с. Жижево, път BLG 1277 /III-1972 Вълкосел - Сатовча/ - Кочан - Жижево при km 1+850 18.01.2021 карта
18.01.2021
27.09.2022
03.11.2022
4
BLG 42.39089-01 с. Кочан, път BLG 1273 /III-197 Сатовча - Доспат/ - Кочан - Ваклиново при km 2+400 23.03.2005 карта
14.01.2015
25.02.2013
11.11.2010
06.11.2012
07.10.2020
11
BLG 42.54225-01 с. Осина № 1 22.02.2002 карта
30.06.2004
1