Министерство на регионалното развитие и благоустройството
София, ул."Св.св. Кирил и Методий" 17-19, тел.83 841, телекс 22182bg, факс 987 25 17
Геозащита Перник

Свлачища списък

Свлачище Местоположение Дата на регистрация Карта Изследвания Приложения
SML 27.63207-01 гр. Рудозем, депо за ТБО 05.04.2005 карта
01.04.2005
1
SML 27.80399-01 с. Чепинци, "Топалска" 05.04.2005 карта
14.09.2005
18.10.2006
1
SML 27.80399-02 с. Чепинци, ул. "Трамповска" 05.04.2005 карта
15.08.2005
1
SML 27.80399-03 с. Чепинци, ул. "Еделвайс" 05.04.2005 карта
14.02.2005
06.10.2006
1
SML 31.00597-01 с. Арда 17.03.2005 карта
17.03.2005
1
SML 31.06923-01 с. Буката, път SML 3243 /III-8683 Смилян - Арда/ - Могилица - Буката при km 1+800 11.03.2005 карта
10.12.2006
12.03.2016
3
SML 31.11048-01 с. Виево 20.04.2003 карта
15.04.2003
1
SML 31.11048-02 с. Виево, "Резервоар" 04.01.2006 карта
04.01.2006
1
SML 31.11572-01 с. Влахово,"Бръдцето" 16.08.2005 карта
06.10.2005
12.09.2006
1
SML 31.11572-02 с. Влахово, имоти №№ 24, 26, 27 и 28 16.08.2005 карта
05.10.2005
12.09.2006
1
SML 31.11572-03 с. Влахово, свлачищно-срутищни процеси на път II-86 Соколовци – Смолян – Рудозем при km 109+450 /разклона за с. Тикале/ 14.03.2018 карта
14.03.2018
27.09.2019
2
SML 31.36974-01 с. Киселчово, път SML 3242 /III-8683/ при km 1+000 10.07.2004 карта
02.11.2005
1
SML 31.36974-02 с. Киселчово, път SML 3242 /III-8683/ при km 4+000 10.07.2004 карта
18.09.2004
05.06.2009
10.09.2021
3
SML 31.36974-03 с. Киселчово, път SML 3242 /III-8683/ при km 3+800 14.06.2006 карта
08.06.2006
01.04.2015
05.12.2016
10.09.2021
4
SML 31.36974-04 с. Киселчово, път SML 3242 /III-8683, Смилян - Могилица/ Черешовска река - Киселчово при km 4+100 01.04.2015 карта
01.04.2015
05.12.2016
10.09.2021
4
SML 31.37945-01 с. Кокорово 16.08.2005 карта
06.10.2005
1
SML 31.40748-01 с. Кутела, път 22.04.2003 карта
15.04.2003
1
SML 31.43219-01 с. Левочево, път SML 2318 Бостина - Левочево при km 0+000 17.08.2005 карта
06.10.2005
1
SML 31.43219-02 с. Левочево, път SML 2318 Бостина - Левочево при km 0+050 17.08.2005 карта
06.10.2005
1
SML 31.48814-01 с. Могилица, ул. „Брюксел” 07.03.2013 карта
07.03.2013
05.12.2016
04.08.2022
4