Министерство на регионалното развитие и благоустройството
София, ул."Св.св. Кирил и Методий" 17-19, тел.83 841, телекс 22182bg, факс 987 25 17
Геозащита Перник

Свлачища списък

Свлачище Местоположение Дата на регистрация Карта Изследвания Приложения
SML 16.43983-01 с. Ловци 18.05.2006 карта
07.07.2010
1
SML 16.43983-02 с. Ловци, мах. ”Гладина” 15.05.2007 карта
15.05.2007
1
SML 16.46045-01 гр. Мадан, път ІІІ-867 Средногорци - Мадан - Златоград при km 6+700, кв. 102, УПИ XI-за озеленяване 18.05.2005 карта
16.07.2009
2
SML 18.32559-01 с. Изгрев, път SML 2172 /SML 1171, п.к. III-8652 - Средец/ - Изгрев при km 1+100, мест. "Ушите" 17.01.2022 карта
17.01.2022
3
SML 18.37695-01 с. Козарка, махала "Долна махала” 13.04.2005 карта
31.10.2005
1
SML 18.39092-01 с. Кочани, кв. "Младенови" 26.03.2015 карта
26.03.2015
09.06.2016
02.08.2018
02.08.2019
5
SML 18.40628-01 с. Кундево 06.01.2006 карта
06.01.2006
1
SML 18.51319-01 гр. Неделино, ул. „Дельо Войвода” 15.12.2000 карта
15.02.2000
13.06.2002
1
SML 18.51319-02 гр. Неделино, ул. „Първи май” 13.06.2002 карта
13.06.2002
05.12.2016
1
SML 18.51319-03 гр. Неделино, ул. „Напредък” 19.01.2013 карта
19.01.2013
29.04.2014
4
SML 18.51319-04 гр. Неделино, мест. „Баряков дол”, път ІІІ-8652 (П.К. Стояново - Ардино) - Бял извор - Падина - Неделино - Старцево - (Мадан - Златоград) при km 19+992 19.01.2013 карта
19.01.2013
28.04.2014
02.08.2018
23.03.2022
7
SML 18.51319-05 гр. Неделино, ул. „Ивайло”, кв. 82, о.т. 631-632 19.01.2013 карта
19.01.2013
05.12.2016
3
SML 18.51319-06 гр. Неделино, ул. „Йордан Йовков”, кв. 89 19.01.2013 карта
19.01.2013
05.12.2016
3
SML 18.51319-07 гр. Неделино, ул. „Добри Чинтулов”, № 51 19.01.2013 карта
19.01.2013
05.12.2016
3
SML 18.51319-08 гр. Неделино, път ІІІ-8652 "Бял извор - Падина - Неделино" при km 10+560 19.01.2013 карта
19.01.2013
02.08.2019
4
SML 18.51319-09 гр. Неделино, колоездачна екопътека към мест. "Леден врис", кв. 112 02.08.2018 карта
02.08.2018
02.08.2019
14.07.2020
9
SML 18.51319-10 гр. Неделино, ул. "Ивайло" № 31А 23.03.2022 карта
11.04.2022
1
SML 18.68309-01 с. Средец 10.12.1998 карта
10.12.1998
13.06.2002
1
SML 18.68309-02 с. Средец, път Средец - Бурево 05.01.2006 карта
05.01.2006
05.10.2006
1
SML 18.73883-01 с. Тънка бара 13.04.2005 карта
31.10.2005
29.04.2014
31.01.2013
25.03.2015
14.07.2020
7