Министерство на регионалното развитие и благоустройството
София, ул."Св.св. Кирил и Методий" 17-19, тел.83 841, телекс 22182bg, факс 987 25 17
Геозащита Перник

Свлачища списък

Свлачище Местоположение Дата на регистрация Карта Изследвания Приложения
SML 09.20465-01 гр. Девин, ул. "Септемврийци", кв. “Настан” 24.02.2005 карта
09.08.2006
1
SML 09.44848-01 с. Лясково, път III-866 Девин - Михалково /на 350 m след тунела/ 17.07.2015 карта
17.07.2015
02.12.2016
2
SML 09.66130-01 с. Селча, път ІV-86835 Михалково - Селча, km13+200 30.07.2006 карта
30.07.2006
1
SML 10.02779-01 с. Барутин, кв. 24, мест. "Пшеничище" 14.05.2018 карта
14.05.2018
2
SML 10.02779-02 с. Барутин, мест. "Гайтанина" /комплекс за компостиране/ 06.04.2021 карта
06.04.2021
27.09.2022
4
SML 10.06700-01 с. Бръщен, път SML 1084 /II-37/ - Барутин - Бръщен при km 9+630 01.04.2010 карта
01.04.2010
08.07.2010
1
SML 10.06700-02 с. Бръщен, път SML 1084 /II-37/ - Барутин - Бръщен от km 10+300 до km 10+400 21.04.2015 карта
21.04.2015
09.10.2018
26.05.2021
4
SML 10.06700-03 с. Бръщен, път SML 1084 /II-37/ - Барутин - Бръщен от km 9+046 до km 9+136 19.01.2021 карта
19.01.2021
14.07.2022
5
SML 10.23025-01 гр. Доспат 22.05.1984 карта
18.04.1984
06.11.2014
02.09.2020
7
SML 10.23025-02 гр. Доспат, път ІІ-37 от km 209+900 до km 209+950 08.03.2013 карта
08.03.2013
20.08.2014
3
SML 10.41006-01 с. Късак, кв. 12 19.01.2021 карта
19.01.2021
14.07.2022
4
SML 10.44642-01 с. Любча, кв. 2 и 3 12.09.2005 карта
09.08.2006
3
SML 10.78567-01 с. Црънча, кв. 19, SML 1085 /SML 1084 Барутин - Бръщен/ - Црънча 03.06.2019 карта
03.06.2019
02.09.2020
4
SML 11.31111-01 гр. Златоград, път SML 2109 Златоград - Аламовци, при km 6+500 25.03.2015 карта
25.03.2015
05.12.2016
08.11.2022
3
SML 11.69759-01 с. Страшимир, път 16.08.2010 карта
16.08.2010
04.08.2022
3
SML 16.06937-01 с. Букова поляна, свлачищно-срутищни процеси в мест. ”Афузоло", път SML 2133 /ІІІ-867 Мадан - Цацаровци/ - Буково - Букова поляна - /ІІІ-865/ от km 0+700 до km 0+770 28.04.2014 карта
28.04.2014
13.07.2020
3
SML 16.06937-02 с. Букова поляна, мест. „Абдулови колиби”, път SML 2133 /ІІІ-867 Мадан - Цацаровци/ - Буково - Букова поляна - /ІІІ-865/ 14.04.2014 карта
14.04.2014
13.07.2020
3
SML 16.10910-01 с. Вехтино 18.05.2006 карта
07.07.2010
1
SML 16.12718-01 с. Върбина, път SML 1135 Върбина - Студена /III-865, Лещак - Стояново/-Върбина - Студена-Боровина от km 12+300 до km 12+383 18.05.2006 карта
18.05.2006
15.11.2007
2
SML 16.43582-01 с. Лещак 18.05.2006 карта
18.05.2006
07.07.2010
1