Министерство на регионалното развитие и благоустройството
София, ул."Св.св. Кирил и Методий" 17-19, тел.83 841, телекс 22182bg, факс 987 25 17
Геозащита Перник

Свлачища списък

Свлачище Местоположение Дата на регистрация Карта Изследвания Приложения
SML 10.02779-02 с. Барутин, мест. "Гайтанина" /комплекс за компостиране/ 06.04.2021 карта
06.04.2021
2
SML 10.06700-01 с. Бръщен, път SML 1084 /II-37/ - Барутин - Бръщен при km 9+630 01.04.2010 карта
01.04.2010
08.07.2010
1
SML 10.06700-02 с. Бръщен, път SML 1084 /II-37/ - Барутин - Бръщен от km 10+300 до km 10+400 21.04.2015 карта
21.04.2015
09.10.2018
26.05.2021
4
SML 10.06700-03 с. Бръщен, път SML 1084 /II-37/ - Барутин - Бръщен от km 9+046 до km 9+136 19.01.2021 карта
19.01.2021
2
SML 10.23025-01 гр. Доспат 22.05.1984 карта
18.04.1984
06.11.2014
02.09.2020
6
SML 10.23025-02 гр. Доспат, път ІІ-37 от km 209+900 до km 209+950 08.03.2013 карта
08.03.2013
20.08.2014
3
SML 10.41006-01 с. Късак, кв. 12 19.01.2021 карта
19.01.2021
2
SML 10.44642-01 с. Любча, кв. 2 и 3 12.09.2005 карта
09.08.2006
3
SML 10.78567-01 с. Црънча, кв. 19, SML 1085 /SML 1084 Барутин - Бръщен/ - Црънча 03.06.2019 карта
03.06.2019
02.09.2020
4
SML 11.31111-01 гр. Златоград, път SML 2109 Златоград - Аламовци, при km 6+500 25.03.2015 карта
25.03.2015
05.12.2016
2
SML 11.69759-01 с. Страшимир, път 16.08.2010 карта
16.08.2010
05.12.2016
1
SML 16.06937-01 с. Букова поляна, свлачищно-срутищни процеси в мест. ”Афузоло", път SML 2133 /ІІІ-867 Мадан - Цацаровци/ - Буково - Букова поляна - /ІІІ-865/ от km 0+700 до km 0+770 28.04.2014 карта
28.04.2014
13.07.2020
3
SML 16.06937-02 с. Букова поляна, мест. „Абдулови колиби”, път SML 2133 /ІІІ-867 Мадан - Цацаровци/ - Буково - Букова поляна - /ІІІ-865/ 14.04.2014 карта
14.04.2014
13.07.2020
3
SML 16.10910-01 с. Вехтино 18.05.2006 карта
07.07.2010
1
SML 16.12718-01 с. Върбина, път SML 1135 Върбина - Студена /III-865, Лещак - Стояново/-Върбина - Студена-Боровина от km 12+300 до km 12+383 18.05.2006 карта
18.05.2006
15.11.2007
2
SML 16.43582-01 с. Лещак 18.05.2006 карта
18.05.2006
07.07.2010
1
SML 16.43983-01 с. Ловци 18.05.2006 карта
07.07.2010
1
SML 16.43983-02 с. Ловци, мах. ”Гладина” 15.05.2007 карта
15.05.2007
1
SML 16.46045-01 гр. Мадан, път ІІІ-867 Средногорци - Мадан - Златоград при km 6+700, кв. 102, УПИ XI-за озеленяване 18.05.2005 карта
16.07.2009
2
SML 18.32559-01 с. Изгрев, път SML 2172 /SML 1171, п.к. III-8652 - Средец/ - Изгрев при km 1+100, мест. "Ушите" 17.01.2022 карта
17.01.2022
3