Министерство на регионалното развитие и благоустройството
София, ул."Св.св. Кирил и Методий" 17-19, тел.83 841, телекс 22182bg, факс 987 25 17
Геозащита Перник

Свлачища списък

Свлачище Местоположение Дата на регистрация Карта Изследвания Приложения
SFO 43.65869-03 гр. Своге, ул. „Борова гора”, кв. “Алилица” 17.05.1988 карта
26.11.1997
1
SFO 43.65869-04 гр. Своге, кв. „Алилица”, кв. 61 02.08.2006 карта
11.11.2001
2
SFO 43.65869-05 гр. Своге, ул. „Никола Вапцаров”, кв. ”Дренов” 11.07.2006 карта
02.08.2006
07.11.2007
1
SFO 43.65869-06 гр. Своге, мест. „Торището”, път за „Домишлярете" 04.02.2006 карта
21.02.2006
1
SFO 43.65869-07 гр. Своге, път ІІ-16 Своге - Мездра, кв. „Алилица”, мест. "Шарената чешма" /при параклиса/ 02.03.2008 карта
22.11.2011
29.11.2012
10.06.2020
7
SML 02.11377-01 с. Вишнево 18.05.1999 карта
18.05.1999
01.04.2004
1
SML 02.20033-01 с. Давидково, кв. 5, ул. "Христо Ботев", УПИ VIII-39 02.08.2018 карта
02.08.2018
25.07.2019
3
SML 02.20033-02 с. Давидково, мах. "Долна" 12.04.2019 карта
12.04.2019
29.07.2020
4
SML 02.23875-01 с. Дрянка 07.04.2000 карта
17.10.2005
1
SML 02.46406-01 с. Малка Арда, кв. 4 и 5 12.04.2019 карта
12.04.2019
29.07.2020
4
SML 02.54002-01 с. Оряховец, кв. 69 11.11.2003 карта
19.02.2004
1
SML 02.54002-02 с. Оряховец, кв. 67 и 68 02.04.2015 карта
02.04.2015
25.07.2019
4
SML 02.70158-01 с. Стърница, мах. "Парунска" 12.12.2003 карта
19.02.2004
1
SML 02.70158-02 с. Стърница, кв. 18, м/у О.Т. 251 и 252 02.08.2018 карта
02.08.2018
25.07.2019
3
SML 02.72922-01 с. Треве, мах. "Кичукова" 02.04.2015 карта
02.04.2015
11.10.2019
3
SML 05.05462-01 с. Борино, кв. 4 27.11.2008 карта
28.11.2008
1
SML 05.05462-02 с. Борино, кв. 20 27.11.2008 карта
28.11.2008
05.12.2016
1
SML 09.03112-01 с. Беден, път ІV-86832 при km 1+500 20.05.2007 карта
17.05.2007
12.12.2016
0
SML 09.06269-01 с. Брезе, о.т. 20-21 28.03.2006 карта
28.03.2006
02.09.2020
2
SML 09.06269-02 с. Брезе, имоти 341 и 342 28.03.2006 карта
28.03.2006
02.09.2020
2