Министерство на регионалното развитие и благоустройството
София, ул."Св.св. Кирил и Методий" 17-19, тел.83 841, телекс 22182bg, факс 987 25 17
Геозащита Перник

Свлачища списък

Свлачище Местоположение Дата на регистрация Карта Изследвания Приложения
SFO 43.30847-01 с. Зимевица, кв. 25 16.06.2005 карта
18.09.2005
1
SFO 43.43390-02 с. Лесковдол, мест. „Дренето”, път SFO 3611 /ІІ-16 Своге – Томпсън/ – Лесковдол – мах. „Кокелини бабки” 21.03.2006 карта
21.07.2009
10.06.2020
0
SFO 43.43390-04 с. Лесковдол, път SFO 3611 /ІІ-16 Своге – Томпсън/ – Лесковдол – мах. „Кокелини бабки” при km 4+300 23.03.2012 карта
29.09.2014
23.03.2012
10.06.2020
6
SFO 43.43390-05 с. Лесковдол, път SFO 3611 /ІІ-16 Своге – Томпсън/ – Лесковдол при km 4+150 04.08.2014 карта
04.08.2014
10.06.2020
30.09.2021
8
SFO 43.43390-06 с. Лесковдол, път SFO 3611 /ІІ-16 Своге – Томпсън/ – Лесковдол – мах. „Кокелини бабки” при km 4+850 04.08.2014 карта
04.08.2014
10.06.2020
2
SFO 43.44330-01 с. Луково, мест. „Купен” 16.03.1988 карта
15.10.2003
15.10.2004
1
SFO 43.62387-01 с. Реброво, ул. “Георги Сава Раковски” 27.11.1986 карта
20.10.2004
1
SFO 43.62387-02 с. Реброво, мест. “Марков камък” 13.04.1990 карта
22.08.2005
1
SFO 43.62387-03 с. Реброво, ул. “Любен Каравелов” 07.02.2003 карта
14.03.2006
08.06.2010
1
SFO 43.62387-04 с. Реброво, мест. “Претворето” 02.05.2003 карта
21.07.2009
1
SFO 43.62387-05 с. Реброво, мах. “Старо село” 27.02.2006 карта
21.07.2009
30.07.2020
2
SFO 43.62414-01 с. Редина, път SFO 3611 /ІІ-16 Своге – Томпсън/ – Лесковдол при km 0+500 14.03.2006 карта
23.03.2012
10.06.2020
29.09.2014
30.09.2021
7
SFO 43.62414-02 с. Редина, SFO 3611 /ІІ-16 Своге – Томпсън/ – Лесковдол при km 3+500 04.06.2003 карта
29.09.2014
02.08.2006
04.05.2022
7
SFO 43.65663-01 с. Свидня, мах. „Стоевци” 22.04.1999 карта
20.10.2004
1
SFO 43.65869-01 гр. Своге, кв. “Старо село” 04.04.1972 карта
06.03.2014
01.03.2013
25.04.2012
08.06.2018
02.07.2019
24.10.2019
30.07.2020
13
SFO 43.65869-02 гр. Своге, кв. “Козарника” 03.03.1977 карта
04.04.1986
04.10.2019
4
SFO 43.65869-03 гр. Своге, ул. „Борова гора”, кв. “Алилица” 17.05.1988 карта
26.11.1997
1
SFO 43.65869-04 гр. Своге, кв. „Алилица”, кв. 61 02.08.2006 карта
11.11.2001
1
SFO 43.65869-05 гр. Своге, ул. „Никола Вапцаров”, кв. ”Дренов” 11.07.2006 карта
02.08.2006
07.11.2007
1
SFO 43.65869-06 гр. Своге, мест. „Торището”, път за „Домишлярете" 04.02.2006 карта
21.02.2006
1