Министерство на регионалното развитие и благоустройството
София, ул."Св.св. Кирил и Методий" 17-19, тел.83 841, телекс 22182bg, факс 987 25 17
Геозащита Перник

Свлачища списък

Свлачище Местоположение Дата на регистрация Карта Изследвания Приложения
SFO 18.87391-04 с. Ямна, път III-3701 Рибарица - Ямна - Черни Вит при km 16+200 06.11.2015 карта
06.11.2015
2
SFO 25.38902-01 гр. Костенец, ул. "Боровец" 05.05.2005 карта
29.11.2012
04.07.2016
3
SFO 25.38916-01 с. Костенец, лет. Костенец, Костенски водопад 06.08.2005 карта
05.11.2010
29.11.2012
1
SFO 25.38916-02 с. Костенец, лет. Костенец, хотел „Езерото” 03.05.2006 карта
09.06.2009
1
SFO 25.50245-01 гр. Момин проход, ул. "Ружа", кв. 36 03.05.2006 карта
12.06.2008
1
SFO 25.54554-01 с. Очуша, път SFO 3375 /III-8222 Ново село - Костенец/ - Очуша при km 2+958 03.04.2015 карта
03.04.2015
06.12.2016
14.10.2022
3
SFO 26.38978-01 гр. Костинброд, път II-81 от km 9+950 до km 10+030 21.04.2016 карта
21.04.2016
3
SFO 34.35585-01 с. Калугерово, път SFO1471 km 1+170 31.10.2022 карта
31.10.2022
1
SFO 34.46961-01 с. Манаселска река, път SFO 1471 /III-308/ - Калугерово - Видраре - Джурово - /I-3/ при km 8+210 13.09.2017 карта
13.09.2017
01.09.2021
5
SFO 34.46961-02 с. Манаселска река, път SFO 1471 /III-308/ - Калугерово - Видраре - Джурово - /I-3/ при km 8+300 13.09.2017 карта
13.09.2017
01.09.2021
31.10.2022
6
SFO 43.02899-01 с. Батулия, път SFO 2604 /ІІ-16/ при km 1+000 10.03.2006 карта
13.09.2010
1
SFO 43.02899-02 с. Батулия, път SFO 2604 /ІІ-16 Своге - София/ - Батулия - Бакьово - Ябланица при km 2+950 04.08.2014 карта
04.08.2014
10.06.2020
5
SFO 43.06272-01 с. Брезе, кв. 15, 16 и 18 17.04.1985 карта
25.04.2012
1
SFO 43.14461-01 с. Гара Бов, кв. 4, 5 и 11 18.04.1973 карта
06.07.2004
1
SFO 43.14461-02 с. Гара Бов, мест. “Кузлица”, кариера "Диабаз" 07.02.2003 карта
22.08.2005
1
SFO 43.14461-03 с. Гара Бов, мест. “Кузлица”, път за кариера "Диабаз" 01.06.2018 карта
01.06.2018
24.10.2019
3
SFO 43.14475-01 с. Гара Лакатник, ул. "Искър" 08.08.2005 карта
31.08.2006
1
SFO 43.14475-02 с. Гара Лакатник, ул. ”Виновград” и ул. ”Градище” 02.12.2014 карта
02.12.2014
07.12.2016
30.09.2021
3
SFO 43.14475-03 с. Гара Лакатник, ул. ”Иван Вазов” 04.05.2015 карта
04.05.2015
10.06.2020
03.11.2022
5
SFO 43.21316-01 с. Добравица, път SFO 3616 /SFO 2607 Искрец - Брезе/ - Добравица 24.04.2003 карта
21.07.2009
30.07.2020
2