Министерство на регионалното развитие и благоустройството
София, ул."Св.св. Кирил и Методий" 17-19, тел.83 841, телекс 22182bg, факс 987 25 17
Геозащита Перник

Свлачища списък

Свлачище Местоположение Дата на регистрация Карта Изследвания Приложения
SFO 10.16314-01 с. Горна Малина 17.11.2005 карта
17.10.2006
2
SFO 10.16314-02 с. Горна Малина, бл. 4 04.03.2006 карта
22.03.2006
30.06.2020
2
SFO 10.16794-01 с. Горно Камарци, АМ ”Хемус” при km 26+050 18.06.2013 карта
18.06.2013
20.12.2019
3
SFO 10.46231-01 с. Макоцево, мест. “Овче бърдо” 15.09.2005 карта
29.11.2012
30.06.2020
3
SFO 10.46231-02 с. Макоцево, мест. “Торището” 15.09.2005 карта
15.09.2005
30.06.2020
2
SFO 10.54287-01 с. Осоица, в.з. “Втора част” 15.09.2005 карта
17.10.2006
2
SFO 10.70127-01 с. Стъргел, мест. “Забърника” 15.09.2005 карта
16.06.2009
06.07.2021
4
SFO 10.80282-01 с. Чеканчево 17.07.2008 карта
16.06.2009
1
SFO 16.14034-01 с. Габер, рудник "Неделище", мах. "Баня" /"Мина Бели Брег" АД/ 25.04.2012 карта
25.04.2012
28.11.2016
1
SFO 17.14074-01 с. Габра, път SFO 2235 /I-8/ - Нови хан - Габра 06.02.2003 карта
06.02.2003
03.04.2015
2
SFO 17.14074-02 с. Габра, кв. 61, УПИ IV-192 и V-193 13.06.2006 карта
03.04.2015
13.06.2006
2
SFO 17.14074-03 с. Габра, път SFO 2235 /I-8/ - Нови хан - Габра при km 8+600 08.03.2018 карта
16.08.2019
17.05.2018
3
SFO 17.53343-01 с. Огняново, път Огняново - Голема Раковица 15.08.2009 карта
12.11.2012
1
SFO 18.05147-01 с. Бойковец, път при km 7+000 05.08.2005 карта
01.06.2010
5
SFO 18.27632-01 гр. Етрополе, мест. “Ичковото” 12.08.2005 карта
01.06.2010
3
SFO 18.27632-02 гр. Етрополе, кв. “Вранещица” 09.10.2014 карта
09.10.2014
07.12.2016
01.09.2021
4
SFO 18.44313-01 с. Лопян, кв. 8А 26.03.1999 карта
21.07.2010
1
SFO 18.87391-01 с. Ямна, път III-3701 Етрополе - Ямна при km 9+200 13.02.2002 карта
13.02.2002
06.11.2015
28.09.2018
07.07.2021
4
SFO 18.87391-02 с. Ямна, път III-3701 Етрополе - Ямна при km 8+420 10.04.2013 карта
28.03.2014
10.04.2013
06.11.2015
07.12.2016
07.07.2021
6
SFO 18.87391-03 с. Ямна, път III-3701 Рибарица - Ямна - Черни Вит при km 13+800 06.11.2015 карта
06.11.2015
28.09.2018
07.07.2021
4