Министерство на регионалното развитие и благоустройството
София, ул."Св.св. Кирил и Методий" 17-19, тел.83 841, телекс 22182bg, факс 987 25 17
Геозащита Перник

Свлачища списък

Свлачище Местоположение Дата на регистрация Карта Изследвания Приложения
PER 32.63152-09 с. Рударци, ул. “Веслец”, кв. 22 30.04.1973 карта
01.11.2012
2
PER 32.63152-10 с. Рударци, ул. “Кало” 07.12.1972 карта
02.11.2012
02.02.2023
3
PER 32.63152-11 с. Рударци, вилна зона "Кало” 05.12.1982 карта
30.08.2006
2
PER 32.63152-12 с. Рударци, мест. “Кривуля”, кв. 120 А 24.10.1984 карта
31.10.2012
3
PER 32.63152-13 с. Рударци, „Йовчова махала”, ул. “Загарица” 17.10.1984 карта
02.11.2012
3
PER 32.63152-14 с. Рударци, мест. “Под корията” 26.03.1981 карта
31.10.2012
2
PER 32.63152-15 с. Рударци, ул. "Перник" 07.06.1991 карта
02.12.2012
2
PER 32.63152-16 с. Рударци, ул. "Пловдив" 08.04.1997 карта
16.09.2005
08.04.2020
3
PER 32.63152-17 с. Рударци, път III-1003 "/I-1/ - Рударци - Кладница - Селимица" от km 4+812 до km 4+857 и от km 5+020 до km 5+110 05.10.1998 карта
31.10.2012
13.10.2006
08.04.2020
3
PER 32.63152-18 с. Рударци, ул. “Стара планина”, кв. 23 07.04.2001 карта
04.10.2006
02.11.2012
2
PER 32.63152-19 с. Рударци, ул. “Струма” и ул. "Хр. Ботев", кв. 111 01.01.2002 карта
29.08.2003
2
PER 32.63152-20 с. Рударци, ул. “Шумнатица”, кв. 76 А 11.11.2002 карта
08.06.2010
2
PER 32.63152-21 с. Рударци, път III-1003 "/I-1/ - Рударци - Кладница - Селимица" от km 4+732 до km 4+812 09.03.2021 карта
09.03.2021
16.03.2022
02.02.2023
5
PER 32.70038-01 с. Студена, мест. „Дюкера” 01.04.1982 карта
21.08.2002
1
PER 32.81952-01 с. Черна гора, мест. "Дрене", път III-6032 (Копаница - Косача) - Лесковец - Батановци от km 4+850 до km 5+150 08.12.1984 карта
04.03.2014
12.10.2005
21.07.2017
12.03.2020
01.09.2020
01.10.2012
01.04.2021
9
PER 36.02230-01 с. Байкалско, мах. „Ризова” 04.05.2010 карта
04.05.2010
1
PER 36.23649-01 с. Дрен, мест. „Васевица” 07.06.2010 карта
07.06.2010
03.10.2012
1
PER 36.36566-01 с. Касилаг, кв. 17 30.03.2010 карта
30.03.2010
06.10.2012
3
PER 36.61577-01 гр. Радомир, път I-6 при km 72+300 08.06.2015 карта
08.06.2015
05.10.2018
3
PER 51.02645-01 с. Банкя № 1, път PER 2155 /II-63/ 11.03.2000 карта
14.09.2000
1