Министерство на регионалното развитие и благоустройството
София, ул."Св.св. Кирил и Методий" 17-19, тел.83 841, телекс 22182bg, факс 987 25 17
Геозащита Перник

Свлачища списък

Свлачище Местоположение Дата на регистрация Карта Изследвания Приложения
PER 32.55871-08 гр. Перник, ул. “Ален мак” и ул. "Палма" 17.07.1996 карта
17.07.1996
1
PER 32.55871-09 гр. Перник, пътен възел “Хумни дол” 14.02.1996 карта
18.03.1997
1
PER 32.55871-10 гр. Перник, мест. “Витановски уши” 03.03.1996 карта
13.07.2000
1
PER 32.55871-11 гр. Перник, кв. “Радина чешма”, път за с.Витановци 10.10.1997 карта
15.04.2004
1
PER 32.55871-12 гр. Перник, ул. “Луганск”, кв. 24 03.03.1996 карта
15.12.1999
1
PER 32.55871-13 гр. Перник, жп линия Перник - Волуяк и ул. 14 21.04.2002 карта
20.04.2004
1
PER 32.55871-14 гр. Перник, ул. “Пирдоп” № 26-28, кв. 58, кв. "Клепало" 10.01.2004 карта
20.08.2003
17.09.2013
3
PER 32.55871-15 гр. Перник, ул. “Отдих” и ул. "Манастирски път" 15.12.2003 карта
10.10.2005
4
PER 32.55871-16 гр. Перник, кв. “Бела вода”, път III-605 Батановци - /I-6/ 10.02.2005 карта
23.03.2005
4
PER 32.55871-17 гр. Перник, ул. ”Марина бара” № 63 и 65 04.06.2014 карта
04.06.2014
01.12.2016
3
PER 32.55871-18 гр. Перник, рудник "Бела вода", стълб № 109 на ВЛ 400 kV "Рударци" 07.04.2015 карта
07.04.2015
01.12.2016
2
PER 32.55871-19 гр. Перник, кв. "Караманица" 01.02.2022 карта
01.02.2022
13.06.2023
3
PER 32.56650-01 с. Планиница, мест. "Попов дол" 01.03.2005 карта
07.10.2012
19.10.2006
25.06.2020
6
PER 32.63152-01 с. Рударци, ул. “Кракра” 09.05.1982 карта
03.12.2002
6
PER 32.63152-02 с. Рударци, ул. “Божур”, кв. 104 15.01.1988 карта
02.11.2002
3
PER 32.63152-03 с. Рударци, ул. “Св. Иван Рилски”, кв. 102 а 11.03.1972 карта
21.07.2006
3
PER 32.63152-04 с. Рударци, ул. “Техеран”, кв. 99 17.04.1972 карта
21.07.2006
2
PER 32.63152-05 с. Рударци, мест. “Дренов дол”, кв. 98 24.02.1980 карта
02.06.2010
3
PER 32.63152-06 с. Рударци, ул. “Скобелев”, кв. 85 А, 85 Б и 97 15.02.1973 карта
22.07.1995
3
PER 32.63152-07 с. Рударци, ул. “Москва”, кв. 95 02.05.1982 карта
17.04.2009
02.02.2023
6