Министерство на регионалното развитие и благоустройството
София, ул."Св.св. Кирил и Методий" 17-19, тел.83 841, телекс 22182bg, факс 987 25 17
Геозащита Перник

Свлачища списък

Свлачище Местоположение Дата на регистрация Карта Изследвания Приложения
PER 32.37174-01 с. Кладница, мах. „Мирковица” 22.02.1984 карта
09.12.2002
1
PER 32.37174-02 с. Кладница, ул. „Петър Янчов” № 21 29.07.2014 карта
29.07.2014
01.12.2016
02.09.2021
3
PER 32.37174-03 с. Кладница, път PER 3093 /III-1003 Перник - Рударци/ - стопанство Витоша 17.04.2015 карта
17.04.2015
24.11.2017
4
PER 32.39387-01 с. Кралев дол, стадион 07.12.1984 карта
21.08.2002
1
PER 32.39387-02 с. Кралев дол, ул. "Лале" № 16 11.01.2004 карта
25.07.2006
08.12.2015
01.12.2016
02.09.2021
4
PER 32.44656-01 с. Люлин №№ 1, 2 и 3 10.02.1984 карта
15.08.2001
03.12.2003
1
PER 32.44656-02 с. Люлин, път PER 1105 /III-802/ Дивотино - Люлин - Големо Бучино - /SOF 1110/ 11.02.2000 карта
16.08.2006
17.04.2015
09.10.2012
4
PER 32.44656-03 с. Люлин, път PER 1105 /III-802/ Дивотино - Люлин - Големо Бучино - /SOF 1110/, водосток 16.09.2005 карта
10.10.2005
09.10.2012
15.05.2020
5
PER 32.44656-04 с. Люлин, път PER 1105 /III-802/ Дивотино - Люлин - Големо Бучино - /SOF 1110/ при km 4+485 09.10.2012 карта
27.02.2014
20.05.2013
09.11.2012
15.05.2020
6
PER 32.55871-01 гр. Перник, ул. “Луганск”, кв. 38 12.10.1973 карта
11.11.2003
1
PER 32.55871-02 гр. Перник, “Тева - запад” № 1 13.10.1971 карта
19.07.1993
3
PER 32.55871-03 гр. Перник, “Тева - запад” № 2 11.04.1988 карта
01.10.1993
2
PER 32.55871-04 гр. Перник, “Ингилизка махала”, кв. „Църква” 12.10.1982 карта
20.04.2004
3
PER 32.55871-05 гр. Перник, “Тева - юг” 12.10.1981 карта
19.07.2006
17.10.2012
2
PER 32.55871-06.01 гр. Перник, “Старо Мошино” № 1 13.03.1977 карта
14.07.1993
1
PER 32.55871-06.02 гр. Перник, “Старо Мошино” № 2 13.03.1977 карта
17.07.1993
1
PER 32.55871-06.03 гр. Перник, “Старо Мошино” № 3 28.02.1976 карта
16.06.1994
1
PER 32.55871-07 гр. Перник, кв. “Драгановец” 27.03.1973 карта
02.10.2012
19.10.1999
2
PER 32.55871-08 гр. Перник, ул. “Ален мак” и ул. "Палма" 17.07.1996 карта
17.07.1996
1
PER 32.55871-09 гр. Перник, пътен възел “Хумни дол” 14.02.1996 карта
18.03.1997
1