Министерство на регионалното развитие и благоустройството
София, ул."Св.св. Кирил и Методий" 17-19, тел.83 841, телекс 22182bg, факс 987 25 17
Геозащита Перник

Свлачища списък

Свлачище Местоположение Дата на регистрация Карта Изследвания Приложения
PDV 15.20883-06 с. Джурково, път за мах. „Гурдевска” 02.04.2015 карта
02.04.2015
02.12.2016
27.06.2022
4
PDV 15.23950-01 с. Дряново, център 25.04.2002 карта
09.10.2008
02.12.2016
16.08.2021
3
PDV 15.23950-02 с. Дряново, мах. “Фетовска” 25.04.2002 карта
09.10.2008
02.12.2016
16.08.2021
2
PDV 15.23950-03 с. Дряново, път ІІІ-861 /ІІ-86/ - Югово - Лъки - Здравец при km 19+850 04.04.2013 карта
04.04.2013
02.12.2016
2
PDV 15.23950-04 с. Дряново, път ІІІ-861 /ІІ-86/ - Югово - Лъки - Здравец при km 18+900 04.04.2013 карта
04.04.2013
02.12.2016
16.08.2021
5
PDV 15.31423-01 с. Здравец, път III-861 Лъки - Здравец - Момчиловци при km 12+900 25.04.2002 карта
25.04.2002
1
PDV 15.44478-01 гр. Лъки, път ІІІ-861 /ІІ-86/ - Югово - Лъки - Здравец при km 18+210 14.08.2012 карта
14.08.2012
02.12.2016
1
PDV 15.46989-01 с. Манастир, път за с. Манастир 31.07.2002 карта
14.06.2006
1
PDV 15.46989-02 с. Манастир, УПИ ХV-133, кв. 33 14.06.2006 карта
09.10.2008
1
PDV 15.86012-01 с. Югово, път ІІІ-861 Югово - Лъки при km 3+500 14.08.2012 карта
14.08.2012
02.12.2016
16.08.2021
3
PDV 15.86012-02 с. Югово, път ІІІ-861 Югово - Лъки при km 6+350 14.08.2012 карта
14.08.2012
02.12.2016
16.08.2021
3
PDV 15.86012-03 с. Югово,път ІІІ-861 /ІІ-86/ Югово - Лъки - Здравец при km 5+485 02.04.2015 карта
02.04.2015
26.10.2015
02.12.2016
27.06.2022
6
PDV 26.05150-01 с. Бойково, кв. 31, 33 и 34 09.04.1984 карта
17.09.2004
1
PDV 26.05150-02 с. Бойково, път III-862 Пловдив - Първенец - Храбрино - Лилково от km 13+315 до km 13+385 27.02.1996 карта
01.04.1998
17.09.2004
15.11.2022
4
PDV 26.05150-03 с. Бойково, мест. "Фръги" 15.03.1998 карта
16.07.2004
1
PDV 26.32408-01 с. Извор 23.04.1984 карта
12.10.2012
3
PDV 26.32408-02 с. Извор, полски път № 000179 25.11.2014 карта
25.11.2014
02.12.2016
2
PDV 26.77373-01 с. Храбрино, мест. "Къмбовица" 17.03.1983 карта
12.02.2014
15.06.2007
24.01.2011
03.09.2020
10
PDV 26.77373-02 с. Храбрино, "Над стадиона" 20.08.1987 карта
17.02.1987
1
PDV 26.77373-03 с. Храбрино, път III-862 Първенец - Лилково при km 8+100 и при km 8+500, мест. "Харманите" 19.03.1998 карта
25.04.1998
28.10.2015
22.07.2019
5