Министерство на регионалното развитие и благоустройството
София, ул."Св.св. Кирил и Методий" 17-19, тел.83 841, телекс 22182bg, факс 987 25 17
Геозащита Перник

Свлачища списък

Свлачище Местоположение Дата на регистрация Карта Изследвания Приложения
PAZ 24.62004-01 гр. Ракитово, кв. 62, УПИ V-572 и VI-571 21.07.2003 карта
12.09.2006
2
PAZ 29.10820-01 с. Ветрен, ул. "11-та", кв. 17 19.01.2009 карта
19.01.2009
04.04.2024
2
PAZ 29.10820-02 с. Ветрен, ул. "14-та", кв. 44, 49 и 50 19.01.2009 карта
19.01.2009
07.12.2015
04.04.2024
3
PAZ 29.66202-01 с. Семчиново, мест. "Св. Никола" 19.01.2009 карта
19.01.2009
1
PDV 01.00702-01 гр. Асеновград, път PDV 3016 /II-86 Асеновград - Бачково/ - Лясково - Яврово - Добралък - /III- 8604/ от km 2+300 до km 2+500 31.03.2009 карта
23.06.2010
14.04.2020
09.09.2021
24.03.2022
5
PDV 01.00702-02 гр. Асеновград, път PDV 3016 /II-86 Асеновград - Бачково/ - Лясково - Яврово - Добралък - /III-8604/ при km 1+108 02.06.2015 карта
02.06.2015
13.05.2016
09.09.2021
5
PDV 01.00702-03 гр. Асеновград, път PDV 3016 /II-86 Асеновград - Бачково/ - Лясково - Яврово - Добралък - /III-8604/ от km 1+640 до km 1+920 02.06.2015 карта
02.06.2015
13.05.2016
14.04.2020
8
PDV 01.00702-04 гр. Асеновград, път PDV 3016 /II-86 Асеновград - Бачково/ - Лясково - Яврово - Добралък - /III-8604/ при km 2+650 02.06.2015 карта
02.06.2015
13.05.2016
08.10.2018
5
PDV 01.00702-05 гр. Асеновград, път II-86 Асеновград - Бачково при km 28+750 02.06.2015 карта
02.06.2015
11.07.2017
3
PDV 01.00702-06 гр. Асеновград, път PDV 1015 /ІІ-86 Пловдив - Асеновград/ - Асеновград, кв. Горни Воден - ман. "Св.Св. Кирик и Юлита" при km 1+420 /мерено от ул. "Македония"/ 02.06.2015 карта
02.06.2015
10.09.2019
3
PDV 01.00702-07 гр. Асеновград, път PDV 1015 /ІІ-86 Пловдив - Асеновград/ - Асеновград, кв. "Горни Воден" - ман. "Св.Св. Кирик и Юлита" при km 1+625 /аквапарк/ 02.06.2015 карта
02.06.2015
08.10.2018
13.07.2020
9
PDV 01.00702-08 гр. Асеновград, път PDV 3016 /II-86 Асеновград - Бачково/ - Лясково - Яврово - Добралък - /III-8604/ при km 3+280 13.05.2016 карта
13.05.2016
14.04.2020
13.07.2020
5
PDV 01.00702-09 гр. Асеновград, път PDV 3016 /II-86 Асеновград - Смолян/ - Лясково - Яврово - Добралък - /III-8604/ при km 2+070 05.07.2018 карта
05.07.2018
10.09.2019
14.04.2020
09.09.2021
7
PDV 01.38799-01 с. Косово, път III-8604 Пловдив - Студенец - Косово, мах. “Блатища” 14.06.2002 карта
01.09.2006
21.07.2023
2
PDV 15.05623-01 с. Борово, път Борово - Кръстова гора 02.04.2015 карта
02.04.2015
02.12.2016
2
PDV 15.05623-02 с. Борово, кв. 6, 12, 13 и 14 23.05.2019 карта
23.05.2019
29.07.2020
4
PDV 15.20883-01 с. Джурково, мах. „Гурдевска”, кв. 22 04.05.1999 карта
31.07.2002
1
PDV 15.20883-02 с. Джурково, кв. 51 13.05.1999 карта
31.07.2002
1
PDV 15.20883-03 с. Джурково, кв. 64 04.05.1999 карта
27.07.2002
1
PDV 15.20883-04 с. Джурково, кв. 46 25.04.2002 карта
15.10.2005
1