Министерство на регионалното развитие и благоустройството
София, ул."Св.св. Кирил и Методий" 17-19, тел.83 841, телекс 22182bg, факс 987 25 17
Геозащита Перник

Свлачища списък

Свлачище Местоположение Дата на регистрация Карта Изследвания Приложения
KRZ 21.38409-01 с. Конче, път ІІІ-5902 Момчилград - Звездел - Голяма Чинка - Токачка - Крумовград от km 7+350 до km 7+380 10.10.2011 карта
10.10.2011
20.05.2020
7
KRZ 21.38409-02 с. Конче, път ІІІ-5902 Момчилград - Звездел - Голяма Чинка - Токачка - Крумовград при km 7+760 24.03.2015 карта
24.03.2015
03.08.2018
4
KRZ 21.38409-03 с. Конче, път ІІІ-5902 Момчилград - Звездел - Голяма Чинка - Токачка - Крумовград при km 6+700 24.03.2015 карта
24.03.2015
30.09.2016
20.05.2020
4
KRZ 21.38409-04 с. Конче, път ІІІ-5902 Момчилград - Звездел - Голяма Чинка - Токачка - Крумовград от km 5+540 до km 5+575 24.03.2015 карта
24.03.2015
20.05.2020
31.08.2020
5
KRZ 21.38697-01 с. Кос, път KRZ 3396 /KRZ 1377 Звездел - Лале/ - Кос 15.03.2007 карта
15.03.2007
1
KRZ 21.43493-01 с. Летовник, мах. „Язла”, път KRZ 1370 /І-5 Кърджали - Момчилград/ - Груево - Летовник, участък № 1 12.03.2006 карта
12.03.2006
20.05.2020
2
KRZ 21.43493-02 с. Летовник, мах. „Язла”, път KRZ 1370 /І-5 Кърджали - Момчилград/ - Груево - Летовник, участък № 2 25.03.2015 карта
25.03.2015
03.08.2018
20.05.2020
5
KRZ 21.55169-01 с. Пазарци 23.03.2015 карта
23.03.2015
30.11.2016
12.07.2021
5
KRZ 21.59361-01 с. Прогрес, път ІII-592 /Момчилград - Крумовград/ - Подкова - Кукуряк - Токачка - Крумовград при km 3+840 09.07.2012 карта
09.07.2012
28.07.2020
3
KRZ 21.65098-01 с. Садовица, път І-5 Кърджали - Момчилград - ГКПП Маказа от km 351+840 до km 351+870 11.02.2014 карта
11.02.2014
28.07.2020
4
KRZ 35.03188-01 с. Безводно, път KRZ 1436 /II-58/ - Комунига - Женда - яз. Боровица - Безводно от km 19+600 до km 20+000 30.06.2015 карта
30.06.2015
30.11.2016
13.07.2021
4
KRZ 35.14221-01 с. Габрово, разклон за мах. "Долна" от km 0+820 до km 0+940 30.06.2015 карта
30.06.2015
11.05.2020
06.11.2016
8
KRZ 35.29252-01 с. Женда, път KRZ 1436 /II-58/ - Комунига - Женда - яз. Боровица - Безводно при km 8+500 30.06.2015 карта
30.06.2015
30.11.2016
13.07.2021
4
KRZ 35.65841-01 с. Свободиново, път KRZ 1433 /І-5 Черноочене - Железник/ - Свободиново - Севдалина - Чилик - /I-5/ от km 7+420 до km 7+540 30.06.2015 карта
30.06.2015
12.05.2016
23.02.2017
02.07.2020
5
KRZ 35.68566-01 с. Средска, път KRZ 1436 /II-58/ - Комунига - Женда - яз. Боровица - Безводно при km 4+700 30.06.2015 карта
30.06.2015
13.07.2021
4
PAZ 03.76162-01 с. Фотиново, път PAZ 2044 /III-377 Равногор - Нова махала/ - Фотиново - Девин - /III-197/ 08.06.2015 карта
08.06.2015
14.07.2022
5
PAZ 04.14163-01 с. Габровица, кв. 26 10.03.1983 карта
12.05.2006
28.02.2017
02.07.2020
06.11.2020
8
PAZ 04.14163-02 с. Габровица, кв. 25 17.01.2006 карта
22.07.2006
28.02.2017
02.07.2020
06.11.2020
8
PAZ 04.14163-03 с. Габровица, кв. 25, ул. „Осма” 17.01.2006 карта
09.07.2006
28.02.2017
02.07.2020
06.11.2020
8
PAZ 04.14163-04 с. Габровица, кв. 17 и 18 10.03.2006 карта
14.06.2006
28.02.2017
23.08.2019
02.07.2020
23.06.2021
11