Министерство на регионалното развитие и благоустройството
София, ул."Св.св. Кирил и Методий" 17-19, тел.83 841, телекс 22182bg, факс 987 25 17
Геозащита Перник

Свлачища списък

Свлачище Местоположение Дата на регистрация Карта Изследвания Приложения
KRZ 16.35136-01 с. Невестино 31.03.2015 карта
31.03.2015
08.06.2016
10.10.2018
4
KRZ 16.37438-01 с. Кобиляне, мах. "Билкова" 16.03.2004 карта
19.12.2004
29.11.2016
25.08.2021
4
KRZ 16.37438-02 с. Кобиляне, път за мах. „Билкова” 31.03.2015 карта
31.03.2015
19.10.2016
13.07.2017
25.08.2021
09.05.2022
13
KRZ 16.40186-01 с. Крушка, път KRZ 2284 /KRZ 1433 Свободиново - Чилик/ - Костино - Върбенци - Крушка - Голяма бара при km 9+150 31.03.2015 карта
31.03.2015
29.05.2017
10.09.2019
3
KRZ 16.40909-01 гр. Кърджали, "Детска железница" 22.03.1986 карта
03.12.2004
1
KRZ 16.40909-02 гр. Кърджали, кв. "Байкал", /под психоболницата/ 08.09.1993 карта
31.03.2015
11.06.1998
08.06.2016
10.10.2018
09.09.2019
5
KRZ 16.40909-03 гр. Кърджали, път KRZ 1285 /І-5/ Кърджали - Енчец - Бленика - Дъждовница - Пъдарци от km 2+300 до km 2+600, кв. „Боровец” 02.02.2009 карта
07.07.2010
30.03.2015
08.06.2016
09.06.2021
5
KRZ 16.40909-04 гр. Кърджали, кв. „Веселчане”, кв. 46, ул. „Трапезица”, бл. 15 и 16 10.02.2015 карта
10.02.2015
29.11.2016
03.07.2020
9
KRZ 16.40909-05 гр. Кърджали, кв. „Веселчане”, бул. „Първи май” № 21 10.02.2015 карта
10.02.2015
29.11.2016
3
KRZ 16.53816-01 с. Орешница 31.03.2015 карта
31.03.2015
29.11.2016
27.08.2021
5
KRZ 16.55823-01 с. Пеньово, път KRZ 1285 /І-5/ Кърджали - Енчец - Бленика - Дъждовница - Пъдарци при km 8+880 10.02.2015 карта
10.02.2015
29.11.2016
27.08.2021
5
KRZ 16.58997-01 с. Пъдарци, яз. "Кърджали", магистрален водопровод при km 18+200 /шахта - въздушник № 53/ 24.04.1998 карта
30.03.2015
15.06.1998
20.10.2016
11.10.2018
03.07.2020
27.08.2021
7
KRZ 16.62195-01 с. Рани лист, път III-5009 Рани лист - Кърджали 31.03.2015 карта
31.03.2015
29.11.2016
09.06.2021
3
KRZ 16.66603-01 с. Сипей, мах. "Пропаст" 09.02.1989 карта
14.08.2010
1
KRZ 16.66603-02 с. Сипей, кв. 4, 6 и 10 10.02.2015 карта
30.03.2015
10.02.2015
08.06.2016
19.10.2016
06.06.2018
10.10.2018
03.07.2020
10
KRZ 16.66603-03 с. Сипей, кв. 7 30.03.2015 карта
30.03.2015
29.11.2016
09.06.2021
4
KRZ 21.03258-01 с. Горско Дюлево, път KRZ 1373 /І-5 Момчилград - Подкова/ - Каменец - Птичар от km 2+260 до km 2+370 20.02.2013 карта
20.02.2013
30.11.2016
26.08.2021
5
KRZ 21.18126-01 с. Гургулица, път за х. "Студен кладенец" и къща за гости "Крояците" 29.05.2018 карта
29.05.2018
12.07.2021
5
KRZ 21.30452-01 с. Звездел, път II-59 Момчилград - Крумовград от km 18+540 до km 18+820 24.03.2015 карта
24.03.2015
02.07.2015
15.02.2017
03.07.2020
6
KRZ 21.30452-02 с. Звездел, път II-59 Момчилград - Крумовград при km 18+200 24.03.2015 карта
24.03.2015
02.07.2015
15.02.2017
03.07.2020
9