Министерство на регионалното развитие и благоустройството
София, ул."Св.св. Кирил и Методий" 17-19, тел.83 841, телекс 22182bg, факс 987 25 17
Геозащита Перник

Свлачища списък

Свлачище Местоположение Дата на регистрация Карта Изследвания Приложения
KRZ 08.75201-01 с. Устрен 08.06.2006 карта
08.06.2006
1
KRZ 08.87388-01 с. Ямино, мах. "Ябълков дол" 13.12.1995 карта
07.05.1998
1
KRZ 08.87388-02 с. Ямино 28.04.2005 карта
22.08.2006
1
KRZ 08.87388-03 с. Ямино, имот 142 01.07.2015 карта
01.07.2015
18.07.2017
3
KRZ 14.40511-01 с. Кукуряк, мах. "Семерджийска" 11.12.1993 карта
11.12.1993
1
KRZ 14.53878-01 с. Орлица 24.03.2015 карта
24.03.2015
11.03.2016
04.02.2021
5
KRZ 15.12190-01 с. Вранско, мах. "Чемерика" 15.03.2005 карта
06.09.2005
29.11.2016
03.02.2021
3
KRZ 15.20403-01 с. Девесилово, път KRZ1220 /III-5904/ - Аврен - Девесилово - Егрек при km 5+600 01.03.2021 карта
01.03.2021
06.03.2023
4
KRZ 15.39970-01 гр. Крумовград, кв. „Изгрев”, ул. "Бор" 09.06.1999 карта
04.08.1999
09.04.2015
29.11.2016
14.08.2019
3
KRZ 15.40823-01 с. Къклица, мах. "Щърбина" 09.06.1999 карта
14.07.2000
1
KRZ 15.40823-02 с. Къклица № 1, път KRZ 2212 /III-509 Токачка - Крумовград/ - Скалак - Къклица - Лимец - Малък Девисил 02.12.2003 карта
17.05.2004
1
KRZ 15.40823-03 с. Къклица № 2, път KRZ 2212 /III-509 Токачка - Крумовград/ - Скалак - Къклица - Лимец - Малък Девисил 15.03.2005 карта
13.09.2006
1
KRZ 15.43726-01 с. Лимец, KRZ 2212 /III-509 Токачка - Крумовград/ - Скалак - Къклица - Лимец - Малък Девисил - /KRZ 1220/ 09.04.2015 карта
09.04.2015
17.10.2019
3
KRZ 15.46872-01 с. Малък Девесил, мах. "Войница" 03.02.2021 карта
03.02.2021
30.06.2022
4
KRZ 15.57248-01 с. Полковник Желязово 05.03.1998 карта
11.07.1998
1
KRZ 16.04409-01 с. Бленика, път /KRZ 1285, Бленика/ - мах. "Долна Бленика" 10.02.2015 карта
10.02.2015
29.11.2016
27.08.2021
4
KRZ 16.06567-01 с. Брош, мест. "Вилна зона" 30.06.2015 карта
30.06.2015
29.11.2016
11.10.2018
09.09.2019
03.07.2020
10.06.2021
7
KRZ 16.06567-02 с. Брош, гребна база на НСБ 30.03.2015 карта
30.03.2015
20.10.2016
06.06.2018
09.09.2019
03.07.2020
10.06.2021
9
KRZ 16.27512-01 с. Енчец 30.03.2015 карта
30.03.2015
10.03.2016
20.10.2016
09.06.2021
6
KRZ 16.30867-01 с. Зимзелен, път KRZ 1304 /KRZ 2283 Кърджали - Зимзелен/ - Повет - Панчево 27.01.2004 карта
15.04.2004
1