Министерство на регионалното развитие и благоустройството
София, ул."Св.св. Кирил и Методий" 17-19, тел.83 841, телекс 22182bg, факс 987 25 17
Геозащита Перник

Свлачища списък

Свлачище Местоположение Дата на регистрация Карта Изследвания Приложения
BLG 01.17381-01 с. Гостун, мест. "Кръст" 22.04.2015 карта
22.04.2015
28.11.2016
10.02.2021
3
BLG 01.54136-01 с. Осеново, път BLG 2003 /II-19, Добринище - Места/ - Филипово - Осеново при km 4+950 22.04.2015 карта
22.04.2015
28.11.2016
29.10.2021
4
BLG 01.54136-02 с. Осеново, път BLG 2003 /II-19, Добринище - Места/ - Филипово - Осеново при km 5+100 22.04.2015 карта
22.04.2015
28.11.2016
29.10.2021
10.02.2021
6
BLG 02.03504-01 гр. Белица, мест. „Блатото”, кв. „Русовица” 14.03.2005 карта
09.07.2010
2
BLG 03.04279-01 гр. Благоевград, мест. “Бялата висота” 22.02.1987 карта
19.10.2004
05.08.2021
7
BLG 03.04279-02 гр. Благоевград, до административната сграда на “Държавно лесничейство” 31.01.2000 карта
18.04.2000
2
BLG 03.04279-03 гр. Благоевград, кв. “Вароша”, над ресторант „Куклите” 20.05.2002 карта
18.02.2008
2
BLG 03.04279-04 гр. Благоевград, кв. “Вароша”, зад хотел “Кристо” 13.03.2005 карта
13.03.2005
05.08.2021
3
BLG 03.04279-05 гр. Благоевград, ул. “Прилеп” № 24 04.11.2005 карта
04.11.2005
2
BLG 03.04279-06 гр. Благоевград, по трасето на “ГНК-ЛЯВ” /над пътя за с. Бистрица/ 25.04.2005 карта
25.04.2005
05.08.2021
3
BLG 03.04279-07 гр. Благоевград, ул. "Липа", кв. 141 25.03.2015 карта
25.03.2015
05.04.2018
4
BLG 03.04279-08 гр. Благоевград, между ул. "Липа" и ул. "Егея", кв. 141 05.04.2018 карта
05.04.2018
05.09.2019
4
BLG 03.17004-01 с. Горно Хърсово, път за мах. "Тачовци" и "Буровска" 25.03.2015 карта
25.03.2015
28.11.2016
05.08.2021
4
BLG 03.17004-02 с. Горно Хърсово, път за мах. "Мъртвешка" 25.03.2015 карта
25.03.2015
28.11.2016
2
BLG 03.20328-01 с. Дебочица, път /BLG 3064 /III-1006 Падеш - Габрово/ - Дебочица/ - мах. „Кьосевци” 24.03.2006 карта
25.03.2015
16.10.2009
01.04.2016
17.07.2019
26.04.2017
6
BLG 03.49179-01 АМ „Струма” от km 365+783 до km 366+080, с. Мощанец 20.10.2020 карта
20.10.2020
3
BLG 03.68792-01 с. Логодаж, път край яз. "Стайковци" 25.03.2015 карта
25.03.2015
28.11.2016
10.06.2022
4
BLG 11.06306-01 с. Брезница, кв. 54 24.03.2004 карта
24.03.2004
1
BLG 11.17395-01 гр. Гоце Делчев, микроязовир "Сушица" 20.05.2016 карта
20.05.2016
27.07.2018
24.09.2019
08.10.2020
5
BLG 11.20585-01 с. Делчево, път BLG 3097 /ІІІ-198/ Гоце Делчев - Делчево 03.12.2004 карта
03.12.2004
04.11.2022
2